31.03.2020

Apel Rektora AGH w sprawie wsparcia krakowskich szpitali wyposażeniem i materiałami


W poczuciu solidarności z naszymi kolegami lekarzami, którzy, ryzykując życie i zdrowie swoje i swoich bliskich, walczą o zdrowie nas wszystkich, zwracam się z apelem do całej uczelnianej Wspólnoty o przekazanie wszystkich naszych zapasów środków i materiałów o charakterze ochronnym (maseczki, rękawiczki, alkohol etylowy w pojemnikach, przyłbice ochronne etc.) na potrzeby krakowskich szpitali, w tym w szczególności zakaźnych (Kliniki Uniwersyteckiej, Szpitala Jana Pawła II i Szpitala im. S. Żeromskiego) oraz innych borykających się z brakami tego typu asortymentu.

Wszystkich tych Pracowników naszej uczelni, którzy tego typu środki i materiały posiadają, a w najbliższych miesiącach nie będą ich potrzebować, zapraszamy do AGH. Każda portiernia, w tym portiernia przy Bramie Głównej (ul. Reymonta 7), będzie miejscem składowania środków i materiałów. Będziemy je na bieżąco przekazywać do szpitali.

Wydaje się, że każde pudełko np. rękawiczek może być przydatne.

Pragnę poinformować, że z inicjatywy doktorantów i studentów w AGH trwa (z wykorzystaniem drukarek 3D) produkcja przyłbic dla pracowników szpitali.

Rektor AGH
Prof. Tadeusz Słomka