Działalność uczelni w czasie pandemii

Ograniczenia działalności

 • Zakaz organizacji na terenie uczelni konferencji i sympozjów z udziałem osób spoza wspólnoty AGH
 • Wyjazdy służbowe poza granice Polski – za zgodą Prorektora ds. Współpracy AGH
 • Wyjazdy służbowe na terenie Polski – za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej
 • Wymiana służbowa pracowników, doktorantów i studentów – za zgodą Prorektora ds. Współpracy AGH
 • Niektóre formy zajęć dydaktycznych mogą być prowadzone na terenie uczelni, pozostałe zdalnie.

Specjalne rozwiązania organizacyjne

 • ograniczony dostęp do budynków dla osób spoza wspólnoty uczelni; zamknięte niektóre wejścia czy przejścia,
 • wyłączenie z funkcjonowania szatni w budynkach,
 • ewidencja kontaktów w uczelni – listy obecności, ewidencja interesantów,
 • wymóg i zalecenie kontaktów zdalnych w całej uczelni,
 • dwustopniowy obieg poczty wewnętrznej, bez wzajemnych kontaktów jednostek.

Nadzwyczajne rozwiązania w funkcjonowaniu jednostek

Praca administracji

Funkcjonowanie w normalnych godzinach pracy tj. 7.30–15.30, z czego w godzinach 7.30–8.30 oraz 14.30–15.30 co najmniej na zasadzie dyżurów oraz pełne funkcjonowanie w godzinach 8.30–14.30 w dni robocze.

 

1. Dodatkowe możliwości ograniczenia liczebności osób w pomieszczeniach:

 • praca na II zmianie, obejmującej godziny od 14.30–19.30,
 • dyżury w soboty z zapewnieniem innego dnia wolnego w tygodniu.

 

2. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalna praca zdalna obwarowana:

 • decyzją kierownika na piśmie z przesłaniem wraz z listą obecności do Centrum Spraw Pracowniczych (CSP),
 • sprawozdaniem pracownika z wykonywanych zadań, przesyłanym do CSP.

 

3. Obowiązek rozliczania przez pracowników świadczenia pracy w ramach obowiązującego ich czasu pracy.

 

4. Wyłączenie z ww. godzin pracy i z możliwości pracy zdalnej pracowników wyznaczonych do obsługi zajęć dydaktycznych, zabezpieczenia aparatury, infrastruktury technicznej, usług informatycznych, zatrudnionych przy pilnowaniu, utrzymaniu czystości oraz prowadzących akcję ratunkową.