Funkcjonowanie uczelni od 19 kwietnia 2021 r.

Od 19 kwietnia 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza wraca do trybu funkcjonowania opisanego Zarządzeniem Rektora AGH nr 73/2020 z dnia 19 października 2020 r.

 

Obowiązują zakazy:

 • organizacji w uczelni konferencji i sympozjów, z udziałem osób spoza wspólnoty uczelni,
 • wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów poza granice Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził Prorektor ds. Współpracy,
 • wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów na terenie Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził kierownik jednostki organizacyjnej,
 • przyjmowania w uczelni w ramach wymiany służbowej pracowników, doktorantów i studentów, pracowników, za wyjątkiem przypadków, na które wyraził zgodę Prorektor ds. Współpracy.

 

Prawo dostępu do budynków mają:

 • pracownicy i doktoranci,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, uczestnicy innych form kształcenia, uczestniczący w zajęciach odbywających się stacjonarnie na terenie uczelni.


Obowiązuje dwuetapowy obieg poczty wewnętrznej:

 • pomiędzy poszczególnymi budynkami, realizowany wyłącznie przez zespół doręczycieli centralnych z sekretariatu głównego uczelni,
 • wewnątrz budynków przez wyznaczonych pracowników każdej jednostki.

 

Praca administracji

Jednostki realizują wszystkie zadania bez zbędnej zwłoki. Powinny zostać zapewnione przede wszystkim:

 • możliwość załatwiania spraw przez interesantów, w razie potrzeby również poprzez bezpośredni kontakt osobisty,
 • bieżące przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów służbowych,
 • podpisywanie dokumentów przez upoważnione osoby,
 • obsługa prowadzonych działań przez jednostki.


Jednostki powinny funkcjonować w normalnych godzinach pracy dni roboczych, tj. 7.30–15.30, z czego w godzinach 7.30–8.30 oraz 14.30–15.30 zapewniać co najmniej dyżury pracowników, a w godzinach 8:30 – 14:30 zapewniać pełne funkcjonowanie.

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2021

Zgodnie z Pismem Prorektora ds. Kształcenia z 8 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne na uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą planowane i realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wprowadzonymi w październiku ubiegłego roku.
Prorektor przypomina, że należy wziąć pod uwagę możliwość zmiany zasad funkcjonowania uczelni w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

 

 

 

Aktualności

03.04.2020

Otwarty dostęp do publikacji związanych z COVID-19, epidemiologią i pokrewnymi zagadnieniami

W związku z zaistniałą sytuacją wydawcy udostępniają bezpłatnie publikacje i badania związane z COVID-19, epidemiologią i pokrewnymi zagadnieniami (publikacje Wiley, Emerald, Royal Society, SIAM). Szczegółowe informacje i adresy...


31.03.2020

Apel Rektora AGH w sprawie wsparcia krakowskich szpitali wyposażeniem i materiałami

W poczuciu solidarności z naszymi kolegami lekarzami, którzy, ryzykując życie i zdrowie swoje i swoich bliskich, walczą o zdrowie nas wszystkich, zwracam się z apelem do całej uczelnianej Wspólnoty o przekazanie wszystkich...


27.03.2020

Słowo Rektora AGH do Społeczności Uczelni

Drodzy Pracownicy i Studenci AGHTen dramatyczny stan, jaki przeżywamy, jaki przeżywa cały świat, niestety przedłuża się. Zreorganizowaliśmy pracę naszej Uczelni i, na ile to możliwe, panujemy nad jej działalnością. Prowadzimy...


25.03.2020

Przesunięcie terminu płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2020 Rektora AGH informujemy, że termin płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych w AGH został przedłużony do 30 kwietnia 2020 roku.


25.03.2020

Office 365 w AGH

Zespół Uczelnianego Centrum Informatyki AGH umożliwił pracownikom i studentom AGH korzystanie z pakietu Office 365 A1, który udostępnia internetowe wersje aplikacji biurowych oraz narzędzia do pracy grupowej,...


25.03.2020

Informacja dla prowadzących w sprawie zajęć i materiałów on-line – aktualizacja 25 marca br.

Centrum e-Learningu (CeL) udostępnia poprzez Uczelnianą Platformę e-Learningową wirtualne klasy umożliwiające prowadzenie zdalnie zajęć, głównie wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń tablicowych, itp. Szczegółowe informacje...


13.03.2020

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania AGH w okresie zawieszenia zajęć – aktualizacja: 16 marca

Zaleca się śledzenie stron internetowych AGH i pozostałych jednostek uczelni oraz profilu społecznościowego AGH na FB. (aktualizacja: 16 marca, godz. 22.15) Jak zachowywać się w akademiku?Unikać spotkań, miejsc publicznych,...


Wyświetla nowości od 41 do 50 ze wszystkich 56