Czasowe zmiany w funkcjonowaniu uczelni

Funkcjonowanie uczelni w okresie od 23 marca do 18 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2021 oraz Zarządzeniem Nr 17/2021 Rektora AGH na okres od 23 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. ograniczony zostaje wstęp osób postronnych do budynków uczelni oraz zmieniają się zasady pracy administracji.

Dostęp do budynków

W okresie objętym zarządzeniem prawo dostępu do budynków mają:

  • pracownicy i doktoranci,
  • studenci uczestniczący w zajęciach odbywających się stacjonarnie na terenie Uczelni,
  • osoby wykonujące na rzecz AGH usługi oraz osoby prowadzące na terenie AGH działalność gospodarczą.

Dostęp innych osób jest zabroniony z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności i potrzeb. Zgody na taki dostęp mogą wydawać kierownicy jednostek będący dysponentami pomieszczeń w budynku lub upoważnione przez nich osoby, którzy o swoich decyzjach powiadamiają Straż AGH.

Praca administracji

  • Zawieszony zostaje wymóg pełnego funkcjonowania jednostek w godzinach 7.30–15.30, na rzecz zapewnienia dyżurów pozwalających na załatwianie spraw bieżących.
  • Zawieszeniu ulega obowiązek prowadzenia przez pracowników ewidencji zadań wykonywanych zdalnie.
  • Zasady rozliczania świadczenia pracy przez pracowników w ramach obowiązującego ich czasu pracy określać mają kierownicy jednostek.

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2021

Zgodnie z Pismem Prorektora ds. Kształcenia z 8 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne na uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą planowane i realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wprowadzonymi w październiku ubiegłego roku.
Prorektor przypomina, że należy wziąć pod uwagę możliwość zmiany zasad funkcjonowania uczelni w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

 

 

 

Aktualności

29.05.2020

Przywrócenie systemu kontroli wjazdów na teren AGH

W związku ze zmianą trybu funkcjonowania Uczelni, wprowadzoną Zarządzeniem nr 32/2020 Rektora AGH, informujemy iż od 1 czerwca przywrócone zostaje normalne funkcjonowanie systemu kontroli wjazdów. Otwarte zostaną wszystkie...


21.05.2020

Wytyczne w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie...


27.04.2020

Wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji procesu dyplomowania

Szanowni PaństwoDziekani i Prodziekani Wydziałów AGH W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami w sprawie możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zdalny oraz organizacji procesu dyplomowania w okresie...


27.04.2020

Szczególne zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne od studentów

Szanowni Państwo Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH Dyrektorzy SJO oraz SWFiS Z uwagi na napływające pytania w sprawie płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania...


17.04.2020

Komunikat Rektora AGH w sprawie terminów oceny okresowej oraz konkursów

Szanowni Państwo Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Pragnę poinformować, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną oraz wynikające z niej ograniczone funkcjonowanie uczelni podjąłem...


07.04.2020

Wytyczne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych na studiach w AGH w okresie nadzwyczajnego funkcjonowania uczelni spowodowanego stanem epidemii

Szanowni PaństwoDziekani, Prodziekani Wydziałów AGH,Dyrektorzy SJO oraz SWFiS,Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami Nadzwyczajny stan funkcjonowania naszej Uczelni, ale również całej otaczającej...


03.04.2020

Otwarty dostęp do publikacji związanych z COVID-19, epidemiologią i pokrewnymi zagadnieniami

W związku z zaistniałą sytuacją wydawcy udostępniają bezpłatnie publikacje i badania związane z COVID-19, epidemiologią i pokrewnymi zagadnieniami (publikacje Wiley, Emerald, Royal Society, SIAM). Szczegółowe informacje i adresy...


Wyświetla nowości od 31 do 40 ze wszystkich 54