Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

Aktualności

25.10.2020

List Rektora w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej oraz funkcjonowania AGH

Członkowie Wspólnoty UczelniPracownicy, Doktoranci i Studenci Szanowni Państwo! Obserwujemy, że stan rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce osiąga apogeum, a Małopolska jest jednym z regionów, w którym notuje się największy...


16.10.2020

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

Szanowni PaństwoDziekani i Prodziekani Wydziałów AGH Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS Prowadzący zajęcia Studenci Członkowie wspólnoty AGH Szanowni PaństwoW związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i w Małopolsce oraz...


12.10.2020

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie zawieszania na Wydziałach AGH zajęć tradycyjnych i hybrydowych na rzecz zajęć zdalnych

Szanowni PaństwoDziekani i Prodziekani Wydziałów AGHDyrektor SJO i Dyrektor SWFiSProwadzący zajęciaStudenci Członkowie wspólnoty AGH W związku z docierającymi sygnałami w sprawie zawieszania przez P.T. Państwa Dziekanów na...


09.10.2020

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obowiązująca pracowników, studentów i doktorantów

Na mocy Zarządzenia Rektora AGH w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020 roku pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia uczelni:o stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem...


09.10.2020

Nowelizacja instrukcji określającej zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie uczelni

Od 6 października obowiązuje znowelizowana instrukcja Kanclerza AGH określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie uczelni.


Wyświetla nowości od 21 do 30 ze wszystkich 60