Funkcjonowanie uczelni od 19 kwietnia 2021 r.

Od 19 kwietnia 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza wraca do trybu funkcjonowania opisanego Zarządzeniem Rektora AGH nr 73/2020 z dnia 19 października 2020 r.

 

Obowiązują zakazy:

 • organizacji w uczelni konferencji i sympozjów, z udziałem osób spoza wspólnoty uczelni,
 • wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów poza granice Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził Prorektor ds. Współpracy,
 • wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów na terenie Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził kierownik jednostki organizacyjnej,
 • przyjmowania w uczelni w ramach wymiany służbowej pracowników, doktorantów i studentów, pracowników, za wyjątkiem przypadków, na które wyraził zgodę Prorektor ds. Współpracy.

 

Prawo dostępu do budynków mają:

 • pracownicy i doktoranci,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, uczestnicy innych form kształcenia, uczestniczący w zajęciach odbywających się stacjonarnie na terenie uczelni.


Obowiązuje dwuetapowy obieg poczty wewnętrznej:

 • pomiędzy poszczególnymi budynkami, realizowany wyłącznie przez zespół doręczycieli centralnych z sekretariatu głównego uczelni,
 • wewnątrz budynków przez wyznaczonych pracowników każdej jednostki.

 

Praca administracji

Jednostki realizują wszystkie zadania bez zbędnej zwłoki. Powinny zostać zapewnione przede wszystkim:

 • możliwość załatwiania spraw przez interesantów, w razie potrzeby również poprzez bezpośredni kontakt osobisty,
 • bieżące przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów służbowych,
 • podpisywanie dokumentów przez upoważnione osoby,
 • obsługa prowadzonych działań przez jednostki.


Jednostki powinny funkcjonować w normalnych godzinach pracy dni roboczych, tj. 7.30–15.30, z czego w godzinach 7.30–8.30 oraz 14.30–15.30 zapewniać co najmniej dyżury pracowników, a w godzinach 8:30 – 14:30 zapewniać pełne funkcjonowanie.

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2021

Zgodnie z Pismem Prorektora ds. Kształcenia z 8 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne na uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą planowane i realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wprowadzonymi w październiku ubiegłego roku.
Prorektor przypomina, że należy wziąć pod uwagę możliwość zmiany zasad funkcjonowania uczelni w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

 

 

 

Aktualności

16.10.2020

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

Szanowni PaństwoDziekani i Prodziekani Wydziałów AGH Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS Prowadzący zajęcia Studenci Członkowie wspólnoty AGH Szanowni PaństwoW związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i w Małopolsce oraz...


12.10.2020

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie zawieszania na Wydziałach AGH zajęć tradycyjnych i hybrydowych na rzecz zajęć zdalnych

Szanowni PaństwoDziekani i Prodziekani Wydziałów AGHDyrektor SJO i Dyrektor SWFiSProwadzący zajęciaStudenci Członkowie wspólnoty AGH W związku z docierającymi sygnałami w sprawie zawieszania przez P.T. Państwa Dziekanów na...


09.10.2020

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obowiązująca pracowników, studentów i doktorantów

Na mocy Zarządzenia Rektora AGH w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020 roku pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia uczelni:o stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem...


09.10.2020

Nowelizacja instrukcji określającej zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie uczelni

Od 6 października obowiązuje znowelizowana instrukcja Kanclerza AGH określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie uczelni.


25.09.2020

Ustalenia w sprawie realizacji zajęć z wychowania fizycznego w nadchodzącym semestrze w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie realizacji zajęć z wychowania fizycznego w nadchodzącym semestrze w roku akademickim 2020/2021, po uzgodnieniu z Dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i...


24.09.2020

Kluczowe wytyczne dot. organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim, w nawiązaniu do moich wytycznych zawartych w piśmie z dnia 27 lipca br., pragnę przypomnieć najważniejsze wytyczne dotyczące organizacji procesu...


07.09.2020

Badania diagnostyczne w celu przeciwdziałania COVID-19

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników uczelni oraz w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku akademickiego, władze AGH zdecydowały o zorganizowaniu akcji badań diagnostycznych w celu przeciwdziałania COVID-19....


Wyświetla nowości od 21 do 30 ze wszystkich 56