Funkcjonowanie uczelni od 19 kwietnia 2021 r.

Od 19 kwietnia 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza wraca do trybu funkcjonowania opisanego Zarządzeniem Rektora AGH nr 73/2020 z dnia 19 października 2020 r.

 

Obowiązują zakazy:

 • organizacji w uczelni konferencji i sympozjów, z udziałem osób spoza wspólnoty uczelni,
 • wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów poza granice Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził Prorektor ds. Współpracy,
 • wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów na terenie Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził kierownik jednostki organizacyjnej,
 • przyjmowania w uczelni w ramach wymiany służbowej pracowników, doktorantów i studentów, pracowników, za wyjątkiem przypadków, na które wyraził zgodę Prorektor ds. Współpracy.

 

Prawo dostępu do budynków mają:

 • pracownicy i doktoranci,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, uczestnicy innych form kształcenia, uczestniczący w zajęciach odbywających się stacjonarnie na terenie uczelni.


Obowiązuje dwuetapowy obieg poczty wewnętrznej:

 • pomiędzy poszczególnymi budynkami, realizowany wyłącznie przez zespół doręczycieli centralnych z sekretariatu głównego uczelni,
 • wewnątrz budynków przez wyznaczonych pracowników każdej jednostki.

 

Praca administracji

Jednostki realizują wszystkie zadania bez zbędnej zwłoki. Powinny zostać zapewnione przede wszystkim:

 • możliwość załatwiania spraw przez interesantów, w razie potrzeby również poprzez bezpośredni kontakt osobisty,
 • bieżące przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów służbowych,
 • podpisywanie dokumentów przez upoważnione osoby,
 • obsługa prowadzonych działań przez jednostki.


Jednostki powinny funkcjonować w normalnych godzinach pracy dni roboczych, tj. 7.30–15.30, z czego w godzinach 7.30–8.30 oraz 14.30–15.30 zapewniać co najmniej dyżury pracowników, a w godzinach 8:30 – 14:30 zapewniać pełne funkcjonowanie.

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2021

Zgodnie z Pismem Prorektora ds. Kształcenia z 8 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne na uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą planowane i realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wprowadzonymi w październiku ubiegłego roku.
Prorektor przypomina, że należy wziąć pod uwagę możliwość zmiany zasad funkcjonowania uczelni w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

 

 

 

Aktualności

15.02.2021

Zasady rejestracji nauczycieli akademickich na szczepienia przeciw COVID-19

Zasady rejestracji pracowników AGH na szczepienia przeciw COVID-19 w ramach akcji szczepień organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na uczelniach wyższych Informacje ogólne 1.    Szczepienia są...


15.01.2021

Informacja ws. szczepień przeciw COVID-19

W związku z licznymi zapytaniami o szczepienie pracowników AGH przeciw COVID-19 przekazujemy następujące informacje. Według stanu na dzień 15 stycznia 2021 r. Rząd RP ogłosił, że rejestracja na szczepienia odbywać się będzie...


02.12.2020

Bezpieczne święta – prośba Prorektorów AGH do studentów

Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. Wojciech Łużny oraz Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Rafał Dańko kierują do studentów prośbę o maksymalne ograniczenie kontaktów w okresie poprzedzającym święta. Zalecane przez Prorektorów...


10.11.2020

List Rektora AGH do Wspólnoty Uczelni

Szanowni PaństwoCzłonkowie Wspólnoty UczelniPracownicy, Doktoranci i Studenci Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 dynamicznie zbliża nas do momentu, w którym będziemy zmuszeni dokonać istotnych rozstrzygnięć w kwestii...


25.10.2020

List Rektora w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej oraz funkcjonowania AGH

Członkowie Wspólnoty UczelniPracownicy, Doktoranci i Studenci Szanowni Państwo! Obserwujemy, że stan rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce osiąga apogeum, a Małopolska jest jednym z regionów, w którym notuje się największy...


Wyświetla nowości od 11 do 20 ze wszystkich 56