23.04.2021

List Rektora AGH w sprawie szczepień


Pracownicy, Doktoranci i Studenci,
Współpracownicy AGH,

Z wielką nadzieją przyjmujemy ogłaszane w ostatnich dniach przez Rząd RP zasady akcji szczepień przeciw COVID-19. Cieszą nas niezmiernie zapowiedzi rychłej możliwości zapisów każdej osoby dorosłej.

Władze AGH dążą do tego, aby w roku akademickim 2021/2022 uczelnia działała w trybie najbardziej zbliżonym do normalnego. Jesteśmy gotowi uczynić wszystko, aby ten cel osiągnąć, z poszanowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

Jednym z zasadniczych warunków, o ile nie podstawowym, jest zaszczepienie przeciw COVID-19 wszystkich członków uczelnianej wspólnoty oraz naszych współpracowników i kontrahentów, aby bieżące i bezpośrednie kontakty nie wywoływały zbędnych obaw o zakażenie.

W związku z tym zwracam się z apelem do pracowników, doktorantów i studentów o aktywne działania zmierzające do zaszczepienia się. Gorąco proszę wszystkich o wykorzystanie nadarzających się okazji do zaszczepienia w miejscu zamieszkania. AGH przystąpi do organizowanego systemu szczepień masowych w instytucjach i zakładach pracy i jest gotowa taki punkt na terenie uczelni zorganizować. W przypadku dużego zainteresowania takim rozwiązaniem, gotowi jesteśmy rozszerzyć go o dodatkowe punkty – w innych placówkach prowadzących szczepienia w Krakowie. Wszystko po to, by w możliwie szybkim tempie akcją szczepień objąć wszystkich członków społeczności AGH.

Szanując prawo do indywidualnej decyzji o poddaniu się szczepieniu, musimy mieć świadomość, że współistnienie na terenie uczelni osób zaszczepionych i niezaszczepionych wymagać będzie działań dających bezpieczeństwo szczególnie osobom niezaszczepionym. Czeka nas zatem wdrożenie procedur, w których zapewnienie wszystkim dostępu do usług świadczonych przez uczelnię oraz udziału w prowadzonej działalności może być dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych odmienne co do formy, czasu i miejsca.

Wyrażam nadzieję i przekonanie, że pozostający do 1 października 2021 r. czas wykorzystamy na przeprowadzenie wszelkich działań indywidualnych i zespołowych, aby w roku akademickim 2021/2022 uczelnia funkcjonowała w normalnym trybie.


Życzę wszystkim zdrowia i odporności.

prof. Jerzy Lis
Rektor AGH