Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

Aktualności

29.03.2022

Zasady działalności AGH od 29 marca do 30 czerwca 2022 r.

Od 29 marca do 30 czerwca 2022 r. uczelnia funkcjonuje wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 24/2022 Rektora AGH. Pełna treść Zarządzenia nr 24/2022 z dnia 29 marca br. Traci moc Zarządzenie nr 14/2022 Rektora AGH z dnia 22...