Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

Aktualności

28.09.2021

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH,Prowadzący zajęcia,Organizatorzy studiów podyplomowych i innych form kształcenia,Studenci,Członkowie wspólnoty AGH, dotyczy: organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 W związku z...


23.09.2021

Zasady działalności uczelni od 1 października

Grafika z powielonym tytułem wiadomości.

Od 1 października br. AGH powraca do działalności w trybie stacjonarnym. Wszystkie wytyczne dotyczące funkcjonowania uczelni można znaleźć w nowym zarządzeniu Rektora. Zasady ogólne Uczelnia w swojej działalności stosuje...