Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

Aktualności

24.11.2021

Zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie działalności uczelni (Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 23.11.2021 r.)

Zarządzenie Rektora AGH nr 70/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. wprowadza zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH nr 56/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności uczelni. Zmiany obowiązują do 27 stycznia 2022 r. §5 ust. 1...


21.10.2021

Apel Rektora AGH w sprawie bezpiecznego funkcjonowania uczelni

Członkowie Wspólnoty UczelniPracownicy, Doktoranci, Studenci Wzrastająca w całym kraju liczba zachorowań na COVID-19, narastające obawy o zakażenia wśród członków społeczności AGH oraz konieczność zapewnienia dalszego normalnego...


20.10.2021

Podtrzymanie obowiązku używania maseczek w AGH

19 października br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października br., które znosi nakaz używania maseczek na terenie uczelni, „chyba że rektor postanowi inaczej”. Rektor AGH prof. Jerzy Lis postanowił...


28.09.2021

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH,Prowadzący zajęcia,Organizatorzy studiów podyplomowych i innych form kształcenia,Studenci,Członkowie wspólnoty AGH, dotyczy: organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 W związku z...


23.09.2021

Zasady działalności uczelni od 1 października

Grafika z powielonym tytułem wiadomości.

Od 1 października br. AGH powraca do działalności w trybie stacjonarnym. Wszystkie wytyczne dotyczące funkcjonowania uczelni można znaleźć w nowym zarządzeniu Rektora. Zasady ogólne Uczelnia w swojej działalności stosuje...