Centrum Technologii Kosmicznych

Centrum Technologii Kosmicznych (CTK) zostało powołane 2 listopada 2020 r. decyzją Rektora AGH prof. Jerzego Lisa (Zarządzenie Rektora AGH nr 79/2020 z dnia 21 października 2020 r.). Powstało w efekcie uzyskania przez uczelnię prestiżowego tytułu Uniwersytetu Europejskiego przyznawanego przez Komisję Europejską.

Cele

  • koordynowanie prowadzonych w AGH badań związanych z technologiami kosmicznymi
  • realizacja własnych badań w obszarze tych technologii

Główne zadania

  • prowadzenie badań w zakresie technologii kosmicznych (zasoby, infrastruktura, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych)
  • rozwijanie bazy aparaturowej i laboratoryjnej
  • poszerzanie oferty badawczo-wdrożeniowej AGH w zakresie technologii kosmicznych we współpracy z przemysłem okołokosmicznym
  • współpraca z jednostkami AGH, a także innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy z przemysłem, instytucjami i agencjami kosmicznymi
  • opracowanie specjalistycznych zajęć dydaktycznych z obszaru technologii kosmicznych
  • edukacja oraz promocja wiedzy z zakresu kosmosu

Kontakt

dyrektor CTK: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
e-mail: ctk@agh.edu.pl