Centrum Energetyki AGH

Centrum Energetyki AGH to nowoczesny ośrodek naukowy działający na rzecz badań i innowacji w  energetyce. Specjalizuje się w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dla nauki i gospodarki.

Centrum Energetyki AGH posiada bogate doświadczenie w realizacji grantów finansowanych lub współfinansowanych przez różne instytucje np.: MNiSW, NCN, NCBiR, w tym przez Fundusze Europejskie. Większość z naszych projektów realizujemy we współpracy z przedsiębiorstwami.

Centrum Energetyki AGH jest jednostką pomocniczą Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Działamy dla środowiska naukowego i biznesu w obszarze energetyki.

Obszary badawcze

W Centrum Energetyki AGH zajmujemy się szeroko rozumianą energetyką wraz z dyscyplinami nauki z nią związanymi:

  • Energetyka konwencjonalna: technologie CCS i CCU, paliwa i sorbenty, kogeneracja i trigeneracja, ciepłownictwo
  • Energetyka odnawialna: energetyka wiatrowa, wodna, wodorowa, fotowoltaika, biomasa i biogaz, paliwa z odpadów
  • Energetyka przemysłowa: wykorzystanie palnych gazów procesowych, trigeneracja
  • Sieci elektroenergetyczne: smart grid, smart metering, magazynowanie energii, teleiformatyka
  • Nowe produkty i usługi: e-mobility, energetyka rozproszona i prosumencka

Poznaj możliwości

Dowiedz się więcej na temat współpracy z nami:

                      

 

 

 

 

brak nowości na liście.