20.05.2016

„Jak dojadę rowerem” – aplikacja studentów AGH


Jakub Warzecha i Paweł Milota, studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja, w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej opracowali aplikację – wyszukiwarkę tras rowerowych w Krakowie.

Praca Jak dojadę rowerem, czyli mapa z wyszukiwarką tras rowerowych – Kraków została napisana pod kierunkiem dr. inż. Mikołaja Leszczuka z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pomysł ten zrodził się z braku dobrych aplikacji, które pozwalałyby na wyszukiwanie dogodnych połączeń rowerowych w Krakowie. Istniejące systemy są pod tym względem niewystarczające, zważywszy na fakt, jak dynamicznie rozwija się w Krakowie infrastruktura dla rowerzystów.

Studenci w oparciu o dane wyjściowe, czyli zaktualizowane mapy rowerowe naszego miasta, zmierzyli się z problemem jak najlepszego wyszukiwania tras. Ich aplikacja wyznacza przejazd biorąc pod uwagę kilka czynników. Najważniejszym jest bezpieczeństwo, czyli kierowanie rowerzystów na spokojne ulice z wyznaczonymi pasami i drogami dla rowerów lub z ciągami pieszo-rowerowymi. Następnie oprogramowanie próbuje wyznaczyć najkrótszą trasę do celu, trzymając się w miarę możliwości przyjaznych i bezpiecznych dróg. 

Obecny wariant aplikacji, działający wyłącznie na smartfonach z systemem iOS i Android, jest wciąż rozwijany i dopracowywany, dlatego nie trafił jeszcze do powszechnego użytku. Wersji produkcyjnej można spodziewać się w 2017 r. Najpierw powstanie publiczny wariant dla smartfonów z systemem Android, a potem iOS. Niewykluczone, że w dalszej przyszłości powstanie wersja dla systemu Windows Phone. Prawdopodobnie najwcześniej rozpowszechniony zostanie wariant webowy przeznaczony dla wszystkich użytkowników internetu.

Osoby zainteresowane testowaniem aplikacji, zarówno w wersji mobilnej, jak i webowej, mogą kontaktować się z dr. inż. Mikołajem Leszczukiem.