Sprawy studenckie

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r.

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2020 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 57/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r.

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2019 r.

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2019 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 37/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2019 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 32/2018 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 września 2018 r.

Rozdział i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na sprawy studenckie

Fundusz Naukowo-Kulturalno-Sportowy Studentów i Doktorantów

rodzaj działalności 2020 r.
rozdział środków na działalność wykorzystanie tych środków
działalność naukowa 921 233,54 -
działalność kulturalna 2 016 209,46 -
działalność sportowa 2 300 000,00 -
RAZEM: 5 237 443,00 -
rodzaj działalności 2018 r. 2019 r.
rozdział środków na działalność wykorzystanie tych środków rozdział środków na działalność wykorzystanie tych środków
działalność naukowa 480 000,00 470 903,71 882 820,00 733 393,62
działalność kulturalna 1 918 448,00 3 764 715,60 2 105 496,00 3 932 493,69
działalność sportowa 2 370 000,00 2 652 674,69 2 300 000,00 3 629 135,69
RAZEM: 4 768 448,00 6 888 294,00 5 288 316,00 8 295 023,00