Sprawy studenckie

Rozdział i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na sprawy studenckie

Fundusz Naukowo-Kulturalno-Sportowy Studentów i Doktorantów

 

rodzaj działalności

2018 r.

2019 r.

 

rozdział środków na działalność

wykorzystanie tych środków

rozdział środków na działalność

wykorzystanie tych środków

 

działalność naukowa

480 000,00

470 903,71

882 820,00

-

 
 

działalność kulturalna

1 918 448,00

3 764 715,60

2 105 496,00

-

 
 

działalność sportowa

2 370 000,00

2 652 674,69

2 300 000,00

-

 
 

RAZEM:

4 768 448,00

6 888 294,00

5 288 316,00

-