Sprawy studenckie

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 r.

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 28 lutego 2022 r. wprowadzony  Zarządzeniem Nr 11/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu z dnia 17 lutego 2022 r.

Rozdział i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na sprawy studenckie

Fundusz Naukowo-Kulturalno-Sportowy Studentów i Doktorantów

rodzaj działalności 2020 r. 2021 r.
rozdział środków na działalność wykorzystanie tych środków
rozdział środków na działalność
wykorzystanie tych środków
działalność naukowa 921 233,54 769 061,49
923 032,00
784 510,60
działalność kulturalna 2 016 209,46 3 025 716,75
2 317 368,00
2 401 411,53
działalność sportowa 2 300 000,00 2 740 801,79
2 300 000,00
3 404 667,12
RAZEM: 5 237 443,00 6 535 580,03
5 540 400,00
6 590 589,25
rodzaj działalności 2018 r. 2019 r.
rozdział środków na działalność wykorzystanie tych środków rozdział środków na działalność wykorzystanie tych środków
działalność naukowa 480 000,00 470 903,71 882 820,00 733 393,62
działalność kulturalna 1 918 448,00 3 764 715,60 2 105 496,00 3 932 493,69
działalność sportowa 2 370 000,00 2 652 674,69 2 300 000,00 3 629 135,69
RAZEM: 4 768 448,00 6 888 294,00 5 288 316,00 8 295 023,00

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2021 r.

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2021 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 58/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2021 r.

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r.

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2020 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 57/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie Nr 11/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2019 r.

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2019 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 37/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2019 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 32/2018 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 września 2018 r.