Informacja o wynikach konkursu na stanowiska brokera ubezpieczeniowego organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Konkurs na stanowisko:

Brokera ubezpieczeniowego, z którym powołana zostanie spółka celowa, mająca zapewnić obsługę brokerską potrzeb ubezpieczeniowych AGH w projektach.

Jednostka organizacyjna:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Data ogłoszenia konkursu:

23.06.2021 r.

Termin składania ofert:

09.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia:

14.09.2021 r.

Kandydat który wygrał konkurs:

Marcin Mazgaj

Uzasadnienie:

Kandydat Marcin Mazgaj dostarczył wszystkie wymagane konkursem dokumenty i spełnił kryteria formalne. Pan Marcin Mazgaj spełnił oczekiwania stawiane kandydatom w ramach niniejszego konkursu.