Informacje ogólne

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

NIP

675-000-19-23