Wdrożenia, patenty, licencje

Potencjał innowacyjny AGH opiera się na wypracowanej własności intelektualnej, która wyraża się w liczbie uzyskanych patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zgromadzonej wiedzy know‑how i samym doświadczeniu naukowców i studentów. Każdego roku uczelnia uzyskuje blisko 100 patentów oraz udziela kilkudziesięciu licencji. Ponadto AGH plasuje się w czołówce polskich instytucji w zakresie ilości zgłoszeń patentowych składanych do Europejskiego Urzędu Patentowego, jak również do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) lub poszczególnych krajów.