Publikacje naukowców AGH

Aktywność naukowa pracowników AGH znajduje odzwierciedlenie m. in. w publikowanych rocznie ponad 1600 artykułach w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz około 2000 referatów na konferencjach, z tego około 600 publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.