Laboratoria i aparatura

Laboratoria akredytowane przez PCA

 

Miejsce publikacji wyników badań jest stosowanym w uczelni miernikiem poziomu zaawansowania pracowni. Wyniki badań dokonanych w laboratoriach AGH publikowane są w najlepszych czasopismach o zasięgu światowym. Oprócz laboratoriów badawczych w AGH funkcjonują także laboratoria technologiczno-naukowe o charakterze usługowym. Uczelnia dysponuje ponad 700 laboratoriami.

 

W drodze do naukowego sukcesu niezbędnym narzędziem jest nowoczesna aparatura, stanowiąca kluczowe wsparcie dla prowadzonych badań. Przykładami w tym zakresie mogą być najpotężniejsze w tej części Europy mikroskopy do badania struktury metali, czy tak zwana sztywna maszyna wytrzymałościowa, pozwalająca precyzyjnie badać krytyczne dla bezpiecznego górnictwa procesy pękania i kruszenia skał, mikroskopy elektronowe, aparatury do kompleksowych badań ciał stałych, a w szczególności ich powierzchni, spektrometry masowe, liczne urządzenia do badań środowiskowych itp. Unikatami w skali światowej są: jeden z kilku najpotężniejszych na świecie – analityczny transmisyjny mikroskop elektronowy (S)TEM FEI TitanCubed G-2 60-300, a także rentgenowski fluorescencyjny mikroskop konfokalny. Aparatura w zespole pomieszczeń czystych, tzw. clean room, umożliwia wytwarzanie nanostruktur, dla których nawet drobne zanieczyszczenia są krytycznym parametrem technologii. Z kolei mikrosonda elektronowa Jeol SuperProbe pozwala na określenie zawartości pierwiastków od boru do uranu we wszelkiego rodzaju substancjach stałych. W AGH znajduje się także Kopalnia Doświadczalna – unikatowe laboratorium badawczo-dydaktyczne oraz komora bezechowa, będąca jednym z najcichszych miejsc w Polsce. Ponadto, chłodziarka rozcieńczalnikowa, która pozwala uzyskiwać temperatury rzędu kilkunastu tysięcznych Kelwina powyżej zera absolutnego i jest jednym z najzimniejszych miejsc w Europie.

 

W strukturze AGH funkcjonuje również Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET, które jest wiodącą jednostką w zakresie eksploatacji i rozbudowy miejskiej sieci komputerowej (MAN) oraz eksploatacji komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM). Centrum świadczy usługi na rzecz nauki, szczególnie w zakresie sieci komputerowych, mocy obliczeniowych oraz innych usług informatycznych. Cyfronet wspiera naukowców poprzez udostępnianie mocy obliczeniowej superkomputerów – wśród nich znajduje się Prometheus – najszybszy superkomputer w historii Polski, będący jedną z największych instalacji tego typu na świecie i jednocześnie pierwszą w Europie, opartą o najnowszą technologię bezpośredniego chłodzenia cieczą. W dobie społeczeństwa informacyjnego warto podkreślić, że Cyfronet pełni rolę ważnego węzła sieciowego w południowej Polsce, a także jest inicjatorem i liderem Konsorcjum PL-Grid, dzięki któremu uruchomiono rodzinę projektów informatycznego wspierania środowiska naukowego – Program Polskiej Infrastruktury Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid i jednocześnie centrum kompetencji w zakresie infrastruktur rozproszonych typu grid i cloud.

 

Badania naukowe w uczelni wspierane są przez Bibliotekę Główną AGH – największą bibliotekę techniczną w Krakowie i jedną z największych w Polsce – jej księgozbiór liczy ponad 850 tys. pozycji. Biblioteka zapewnia dostęp do pełnych tekstów polskich i światowych kolekcji e-książek oraz kilku tysięcy tytułów czasopism elektronicznych, a także udostępnia w bibliotece cyfrowej wybrane skrypty i podręczniki w wersji on-line. Ponadto prowadzi Punkt Informacji Normalizacyjnej oferujący pełny dostęp do ponad 100 tys. norm polskich i zagranicznych. W jej strukturze funkcjonuje również Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, który udostępnia wszystkie polskie opisy patentowe i zapewnia nieodpłatny dostęp do informacji patentowej.

 

Wykaz aparatury znajduje się w Sieciowym katalogu aparatury naukowo-badawczej i stanowisk badawczych. Zawiera on podstawowe informacje o sprzęcie, którym dysponują poszczególne jednostki uczelni.