Badania naukowe

Rozwijanie badań na najwyższym poziomie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w przemyśle – to nasze priorytety, poprzez które wpływamy na kształt współczesnej nauki i gospodarki.

 

W AGH realizowane są projekty finansowane m.in. z: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Uczelnia realizuje krajowe projekty badawcze, projekty badawczo-rozwojowe dla przemysłu, a także projekty prowadzone wspólnie z partnerami zagranicznymi m.in. w ramach następujących programów: Programy UE HORYZONT 2020, KIC InnoEnergy, KIC RawMaterials, POLONEZ, HARMONIA, granty MOTOROLA, Fundusz Wyszehradzki, Fundusz Węgla i Stali, ERA, programy współpracy bilateralnej, Erasmus+, Fundusze Strukturalne.

W 2020 r. w AGH realizowano 564 projekty badawcze:

  • 356 projektów krajowych,
  • 157 projektów międzynarodowych, w tym 31 w konkursach w programie HORYZONT 2020,
  • 57 projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych.


W Akademii prowadzono również 53 projekty edukacyjne:

  • 28 projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,
  • 25 projektów międzynarodowych.

Prestiżowe granty ERC

Wśród projektów, które finansowane są w programach ramowych Unii Europejskiej, do najbardziej prestiżowych należą granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC). Wsparcie finansowe skierowane jest do naukowców realizujących pionierskie i przełomowe badania. W ostatnich latach granty ERC otrzymało dwóch pracowników AGH:

  • badania prof. Urszuli Stachewicz dotyczą innowacyjnych materiałów izolacyjnych, które pozwolą zmniejszyć codzienne zużycie energii;
  • prof. Piotr Faliszewski pracuje nad obliczeniową teorią wyboru społecznego. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach życia związanych z koniecznością dokonywania wyboru – począwszy od wyborów w małych społecznościach lokalnych, poprzez biznes, a nawet rozgrywki sportowe.

Badania dla CERN

Naukowcy z AGH od ponad 20 lat uczestniczą w projektach związanych z badaniami prowadzonymi w CERN, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. W skład jednej z grup, która działa przy eksperymencie ATLAS, wchodzi dziewięciu pracowników AGH oraz pięciu doktorantów. Zespół pracuje nad analizami fizycznymi, takimi jak badanie rozpadów bozonu Higgsa, procesy dyfrakcyjne czy też pomiary zderzeń ciężkich jonów. Do największych osiągnięć grupy należą pomiary związane z pierwszą obserwacją rzadkiego zjawiska rozpraszania foton-foton, czy rzadkiego rozpadu bozonu Higgsa na leptony i foton. Drugim zespołem zaangażowanym w prace w CERNIE są naukowcy działający przy eksperymencie LHCb. Członkowie grupy LHCb-AGH prowadzą analizy fizyczne, wnosząc znaczny wkład do przygotowania oprogramowania eksperymentu oraz części sprzętowej.