Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

źródło: www.resys.agh.edu.pl

System bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS najbardziej innowacyjnym produktem dla górnictwa

Funkcjonalny system bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego został nagrodzony jako najbardziej innowacyjny produkt dla górnictwa w konkursie „Górniczy Sukces Roku”. Projekt RESYS pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Uhla z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Katedra Robotyki i Mechatronikizrealizowany został w ramach konsorcjum krajowych podmiotów i jednostek naukowo-badawczych, a jego liderem była Akademia Górniczo-Hutnicza.

 

RESYS jest najbardziej zaawansowanym technologicznie projektem rozwiązań dla potrzeb komunikacji bezprzewodowej w górnictwie. Ratownicy będą mogli korzystać z autonomicznego, mobilnego systemu, który usprawni zarówno akcję, jak i jej koordynację, a przede wszystkim podwyższy znacząco bezpieczeństwo samych ratowników.

 

System ma być docelowo wdrożony do seryjnej produkcji, a jego opracowanie poprzedziły skomplikowane prace badawcze. W ramach projektu skonstruowano nowy zestaw bezprzewodowej łączności ratowniczej składający się z bazy M1v1.0, zestawu komunikacyjnego PC 1.0 z mikrofonem bezprzewodowym oraz repeaterów REP 1.0. z mediakonwerterem. Wszystkie części składowe zestawu łączności zostały przebadane pod kątem możliwości ich zastosowania w środowisku zagrożonym wybuchem w laboratoriach Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Próby ruchowe wykonane w wyrobiskach podziemnych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., w wyrobiskach Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oraz w wyrobiskach ruchowych Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” wykazały, iż wstępne założenia projektu zostały zrealizowane. Następnie zbudowano bezprzewodową łączność ratowniczą w wyrobiskach dołowych kopalni na długości ponad 2000 m, z wyprowadzeniem połączenia do pomieszczenia kierownika akcji ratowniczej. Uzyskano także podgląd miejsca przebywania zastępu ratowniczego.

 

Podkreślić należy, że proponowane w ramach RESYS rozwiązania charakteryzują się innowacyjnością na poziomie międzynarodowym. Obecnie na rynku nie są dostępne żadne systemy bezprzewodowej łączności ratowniczej, które byłby lekkie, łatwe w uruchomieniu i jednocześnie spełniałyby normy dopuszczenia do użytkowania w kopalni metanowej. RESYS usprawnia tempo i sprawność akcji ratunkowej, rozwiązuje problemy z komunikacją pomiędzy ratownikami w zastępie oraz pomiędzy zespołem a bazą (kierującym akcją). Nowy zestaw łączności ratowniczej umożliwia przesył danych o częstości akcji serca ratownika do bazy ratowniczej, jak i na powierzchnię (wykorzystano pulsometr umieszczony na klatce piersiowej). W przyszłości na bazie tego systemu powstanie zintegrowany system transmisji i łączności górniczej o strukturze zbliżonej do obecnie używanych naziemnych systemów łączności bezprzewodowej.

 

W skład konsorcjum opracowującego system oprócz AGH weszły: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., EC Project Sp. z o.o., M&A Capital Sp. z o.o., Ex Solution Adrian Skrobek, Profil Met Sp. j. K. Jasiński, Ł. Leiter. Projekt dofinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego projektu badawczego Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach projekt nr 7.

 

Organizatorem konkursu „Górniczy Sukces Roku” jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Kapituła konkursu przyznaje nagrody w trzech kategoriach: innowacyjność, osobowość i ekologia. Uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów odbyła się 12 stycznia 2017 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach podczas Górniczego Koncertu Noworocznego.

 

Informacje o projekcie

 

Stopka