Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Grafika w z tłem w kolorze lila z hasłem po lewej stronie: Stypendia dla naukowców. Wyniki. Po prawej stronie - zdjęcie kobiety trzymającej w prawej dłoni przestrzenny schemat atomów. W prawym górnym rogu grafiki - logo ambasady francuskiej.

Stypendia rządu francuskiego dla badaczek z AGH

Dzięki stypendiom rządu francuskiego, przyznanym przez Ambasadę Francji w Polsce, trzy badaczki z AGH wyjadą na miesięczne pobyty badawcze do ośrodków naukowych we Francji.

Ambasada Francji w Polsce co roku przyznaje stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy (fr. séjour scientifique de haut niveau). Przy ocenie aplikacji pod uwagę brana jest przede wszystkim doskonałość naukowa zgłaszanych projektów, jak i możliwość nawiązania nowej współpracy naukowej między ośrodkami w Polsce i we Francji. Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe na wyjazd do Francji na czas od jednego do trzech miesięcy.

Stypendystki z AGH:

 • dr inż. Magdalena Leśniak (laureatka 2021), Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  wyjazd do: University of Angers/ UFR Sciences Institute of Sciences and Molecular Technologies of Angers MOLTECH Anjou – UMR CNRS 6200
  tytuł projektu: Correlation of structure, luminescent and nonlinear parameters of tellurite glasses and glass-ceramics

 • dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska (laureatka 2020, wyjazd przesunięty na rok 2021)*, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
  wyjazd do: UTT Université de Technologie de Troyes
  tytuł projektu: Study of microstructure, residual stresses and lattice defects in materials subjected to Surface Mechanical Attrition Treatment (SMAT)
   
 • dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH (laureatka 2020, wyjazd przesunięty na rok 2021)*, Wydział Energetyki i Paliw
  wyjazd do: IMT Lille Douai, Department of Atmospheric Sciences and Environmental Engineering
  tytuł projektu: Spatial and temporal variations of carbonaceous fraction in atmospheric aerosols from Krakow agglomeration


*stypendyści z 2020 r. byli zmuszeni do przełożenia wyjazdu na rok bieżący, z uwagi na ograniczenia sanitarne związane z pandemią

Kolejny nabór na stypendia na pobyty badawcze w 2022 r. zostanie otwarty we wrześniu br.

Stopka