Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Grafika z powielonym tytułem

prof. Vicentiu Radulescu

Profesor z AGH wśród najczęściej cytowanych uczonych na świecie

Profesor AGH Vicentiu D. Radulescu pracujący na Wydziale Matematyki Stosowanej znalazł się na dorocznej liście najczęściej cytowanych na świecie uczonych – Highly Cited Researchers (HCR) 2021. Obecność naukowców w tym prestiżowym gronie jest wyrazem docenienia m.in. bogatego dorobku, który w formie cytowań jest wykorzystywany przez środowisko naukowe na całym świecie. Wyróżnienie dla naukowca z AGH wzmacnia jednocześnie pozycję Akademii w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim.

HCR, przygotowywana co roku przez analityczną firmę Clarivate Analytics, wskazuje uczonych, których publikacje znalazły się wśród 1% najczęściej cytowanych w 21 dziedzinach nauki.

Prof. Vicentiu D. Radulescu, matematyk rumuńskiego pochodzenia, który z AGH związany jest od trzech lat, otrzymał to elitarne wyróżnienie już po raz czwarty. W tym roku jednak ma ono szczególne znaczenie dla uczelni, gdyż zaledwie kilka dni wcześniej naukowiec otrzymał nominację na stanowisko profesora uczelni. Tym samym wskazanie naukowca w gronie najczęściej cytowanych daje Akademii pewność awansu w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim.

Prof. V. D. Radulescu jest cenionym na świecie specjalistą o spektakularnym dorobku naukowym. Według bazy MathSciNet jest autorem ponad 400 publikacji, które są cytowane około 8000 razy przez ponad 2200 autorów. Jego dorobek publikacyjny wypracowany w AGH w ciągu ostatnich trzech lat jest imponujący. Wśród nich znakomitą większość stanowią artykuły opublikowane w wysoko punktowanych, renomowanych czasopismach o ugruntowanej pozycji w świecie naukowym. Jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem i zaszczytem, że Pan Profesor reprezentuje AGH, przede wszystkim na arenie międzynarodowej – podkreśla prof. Jerzy Lis, Rektor AGH.

Profesor prowadzi na Wydziale Matematyki Stosowanej, w Katedrze Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych badania naukowe w obszarze równań różniczkowych cząstkowych.

Swoją drogę naukowo-badawczą rozwijał w takich ośrodkach jak: Uniwersytet w Krajowie (Rumunia), Uniwersytet Paryski (Sorbona), Instytut Matematyki im. Simiona Stilowa w Akademii Rumuńskiej w Bukareszcie, Instytut Matematyki, Fizyki i Mechaniki Uniwersytetu Lublańskiego w Słowenii, Uniwersytet Króla Abdulaziza w Dżuddzie w Arabi Saudyjskiej, Uniwersytet Elektroniki i Technologii w Chinach.

Poniższa lista przedstawia część prac naukowych prof. Radulescu i pozwala zapoznać się z jego wybitnymi osiągnięciami:

  • wkład w analizę teorii nadprzewodnictwa Ginzburga-Landaua,
  • badania bifurkacji nieliniowości przy asymptotycznym liniowym tempie wzrostu,
  • wkład w badania naukowe nad hemiwariacyjnymi, wariacyjno-hemiwariacyjnymi i quasiwariacyjnymi nierównościami,
  • wykorzystanie teorii regularnie zmieniającej się funkcji Karamaty to badań wartości osobliwych,
  • zjawiska degeneracji i osobliwości w analizie nieliniowej,
  • wkład w rozwój biomatematyki,
  • rozwiązywanie problemów z wykładnikiem zmiennym,
  • rozwiązywanie problemów dwufazowych,
  • rozwiązywanie problemów nielokalnych,
  • rozwiązywanie problemów opisanych przez niestandardowe operatory różniczkowe.


Warto podkreślić, że profesor jest także redaktorem naczelnym renomowanych czasopism „Advances in Nonlinear Analysis” oraz „Boundary Value Problems”, a także redaktorem takich czasopismach jak „Journal of Mathematical Analysis and Applications”, „Mathematical Methods in the Applied Sciences”, „Asymptotic Analysis” czy„De Gruyter Series in Nonlinear Analysis and Applications”. W istotny sposób wspiera również swoim doświadczeniem jako redaktor czasopismo „Opuscula Mathematica wydawane w AGH.

Prócz prof. Vicentiu D. Radulescu w wąskim gronie sześciu naukowców z Polski, którzy znaleźli się w tym roku na liście HCR są także: prof. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej, prof. Hazem M. Kalaji ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Atanas G. Atanasov afiliowany do Polskiej Akademii Nauk.

Stopka