Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Prof. Jadwiga Jarzyna odebrała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu

24 czerwca 2016 r. prof. Jadwiga Jarzyna została uhonorowana tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu w uznaniu za wybitne zasługi dydaktyczne, wysokiej klasy dorobek naukowy znany w środowisku międzynarodowym w zakresie geofizyki otworowej, petrofizyki i geofizyki stosowanej.

Prof. dr. hab. inż. Jadwiga Anna Jarzyna – petrofizyk i specjalista w zakresie geofizyki otworowej. Ukończyła studia na specjalności geofizyka poszukiwawcza na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w czerwcu 1972 r. Na piątym roku studiów podjęła pracę w Instytucie Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej (IGSiGN), w ówczesnym Zakładzie Geofizyki Wiertniczej u prof. dr. hab. Henryka Orkisza, będąc zatrudniona na stanowisku technika. Po obronie pracy magisterskiej pracowała w IGSiGN na stanowisku inżyniera stażysty, potem inżyniera, a następnie asystenta naukowo-badawczego.

W okresie od października 1975 r. do kwietnia 1976 r. odbyła naukowy staż w Moskiewskim Instytucie Geologiczno-Poszukiwawczym. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem w 1977 r., uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych i została zatrudniona na stanowisku adiunkta. Kolokwium habilitacyjne zdała pomyślnie w styczniu 1990 r. i uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk przyrodniczych z geofizyki stosowanej. W roku 2005 uzyskała tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka.

Jest specjalistą w zakresie kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej oraz skalowania danych geofizycznych pochodzących z różnych źródeł. Publikuje prace z zakresu laboratoryjnych eksperymentów z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego, porozymetrii i innych metod badania próbek skał w połączeniu z wynikami geofizyki otworowej. Jest autorką lub współautorką ponad 200 prac publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym współautorką dwukrotnie wydanego podręcznika z zakresu geofizyki otworowej oraz licznych monografii. Jest również autorką lub współautorką ponad 70 opracowań niepublikowanych, wykonanych na zamówienie jednostek przemysłowych. Wypromowała ponad 130 magistrów inżynierów i ponad 20 inżynierów. Była promotorem w ośmiu zamkniętych przewodach doktorskich i recenzentem kilku prac doktorskich, w tym w Uniwersytecie w Miszkolcu na Węgrzech oraz w Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim.

Od lat wykłada geofizykę otworową i petrofizykę na macierzystym wydziale w AGH oraz na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opiekowała się i nadal opiekuje wymianą studentów geofizyki stosowanej i geologii naftowej w ramach projektów Sokrates, Erasmus i Erasmus Plus oraz ostatnio Erasmus + Kraje Partnerskie (Wietnam) z uniwersytetami w Norwegii, na Węgrzech, we Francji i Wietnamie.

W latach 1990–1993 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, wcześniej Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. W latach 1996–2011 była Kierownikiem Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH, wcześniej Zakładu Geofizyki. Jest członkiem z wyboru Komitetu Geofizyki PAN od czterech kadencji, a obecnie Wiceprzewodniczącą Komitetu. Zasiada w Komisji Nauk Geologicznych PAN. Od wielu lat pracuje jako redaktor pomocniczy w „Acta Geophysica” (w dziale Applied Geophysics) oraz w kwartalniku „AGH Geology Geophysics & Environment” (w dziale Geophysics). Należy do European Association of Geoscientists and Engineers (1996) oraz Society of Petrophysicists and Well Log Analysts (1995). Należy do NOT SIiTPNiGaz oraz Towarzystwa Geosynoptyków Geos od momentu jego powstania.

Jest laureatką kilkunastu nagród Rektora AGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Razem z zespołem pracowników Zakładu Geofizyki WGGiOŚ AGH oraz pracowników Geofizyki Kraków SA, którym kierowała, otrzymała Nagrodę Premiera oraz Nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza (2003) za opracowanie systemu do kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej – GeoWin. Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada srebrną odznakę NOT. Uhonorowana zaszczytnymi tytułami: Zasłużona dla Polskiej Geologii (1999) oraz Zasłużona dla Geofizyki Toruń (2007). W roku 2012 została odznaczona Medalem Wietnamskiej Akademii Nauk w uznaniu zasług dla rozwoju naukowej współpracy polsko-wietnamskiej.

Od r. 1974 jest mężatką, ma dwóch synów i czworo wnuków. Jej pasją jest zwiedzanie świata, jazda na nartach oraz na rowerze.

Stopka