Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Nie żyje dr hab. inż. Jarosław Koźlak, prof. AGH

Ze smutkiem informujemy o śmierci dr. hab. inż. Jarosława Koźlaka, prof. AGH, przez większość życia zawodowego związanego z Akademią.

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, a następnie pracował na Wydziale EAIiE, gdzie w roku 2000 uzyskał stopień doktora w dyscyplinie Informatyka. Jego praca doktorska, dotycząca zdecentralizowanej sztucznej inteligencji i systemów wielo-agentowych (Maintenance of the Functional Integrity in the Open Multi-Agent Systems), realizowana była we współpracy z Politechniką w Grenoble we Francji (Institut National Polytechnique de Grenoble – INPG), jako tzw. praca co-tutelle, i zaowocowała wspólnym dyplomem doktorskim uznawanym zarówno we Francji jak i w Polsce.

W latach 2002–2005 był profesorem goszczącym we francuskim uniwersytecie technicznym (Technical University of Belfort Montbeliard – UTBM), gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne i brał udział w badaniach.

Od reorganizacji wydziałów AGH w 2012 r. do chwili obecnej pracował w Instytucie Informatyki (dawniej Katedra Informatyki) w Grupie Inteligentnych Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego (monografia: Agent Models of Transport and Road Traffic). Jego głównymi obszarami działalności naukowej były: systemy agentowe, analiza sieci społecznych, nowoczesne podejścia heurystyczne do modelowania i optymalizacji transportu i ruchu drogowego. Był autorem ponad 130 publikacji naukowych.

Prof. Jarosław Koźlak był współorganizatorem wielu konferencji naukowych, pełnił wielokrotnie rolę recenzenta i członka komitetu naukowego. Na wspomnienie zasługuje jego wkład pracy w dużą międzynarodową konferencję organizowaną w AGH – The 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC 2017). Pełnił tam rolę współprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

Prof. Jarosław Koźlak prowadził zajęcia dydaktyczne (również w języku angielskim) z przedmiotów takich jak: systemy operacyjne, programowanie systemowe, technologie integracji systemów, systemy zdecentralizowane i agentowe, technologie WWW, sieci społeczne. W ramach programu Erasmus prowadził zajęcia na uniwersytetach zagranicznych oraz kontynuował i rozwijał współpracę z zagranicznymi ośrodkami, przyjmując ich kadrę naukową i studentów przybywających na studia i staże (praktyki). Był promotorem kilku prac doktorskich i opiekunem prawie 60 prac magisterskich.

Jarosław Koźlak miał także pasje pozazawodowe. Interesował się przede wszystkim historią cywilizacji i kultury. Poczesne miejsce miała kultura francuska: język, literatura, filmy i muzyka współczesna. Bardzo chętnie podróżował i zwiedzał świat.

Stopka