Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Na zdjęciu pracownicy WILiGZ; fot. archiwum AGH

Najstarszy wydział AGH zmienia nazwę

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – najstarszy wydział AGH – zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Zarządzenie Rektora AGH w sprawie zmiany nazwy weszło w życie 26 maja 2021 r.

W 2019 r. jednostka obchodziła swoje 100-lecie – powstała w 1919 r. jako Wydział Górniczy, jedyny w otwartej w tym samym roku Akademii Górniczej. Po 83 latach, na mocy uchwały Senatu AGH z 1 listopada 2002 r., zmieniła nazwę na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

– Od ponad 100 lat nasz wydział kształci młodych ekspertów nauk technicznych, inżynieryjnych oraz zarządzania. Z każdym rokiem dokładamy swoją część do dziedzictwa, które tworzyli nasi poprzednicy. Dzięki tak dużemu doświadczeniu specjalizujemy się w ewolucji młodych adeptów w renomowanych ekspertów. Inspirując ewolucje u innych, naszym obowiązkiem jest dać przykład i samym się rozwijać – mówi Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami prof. dr hab. inż. Marek Cała.

Wydział kształci i prowadzi badania naukowe w czterech dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, budownictwo oraz inżynieria produkcji. Współpracuje z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi, szczególnie w zakresie krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych oraz wymiany kadry naukowej, międzynarodowych projektów badawczych, a także transferu technologii i aktywności patentowej.

Pracownicy wydziału od wielu lat uczestniczą w procesie rewaloryzacji i zabezpieczania podziemnej infrastruktury zabytkowych miast, takich jak Sandomierz czy Kłodzko. Mocną stroną wydziału jest jego silna więź z przemysłem związana z prowadzeniem badań naukowych na zlecenie wielu różnych instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacją praktyk i staży dla studentów w tematyce związanej z poszczególnymi kierunkami studiów.

Na wydziale prężnie działa 10 studenckich kół naukowych podejmujących wiele ciekawych inicjatyw m.in. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wyjazdów badawczo-szkoleniowych oraz naukowo-turystycznych: SKN Mechaniki Konstrukcji „Aksjator”, SKN BHP „Inspektor”, SKN Budownictwa i Geomechaniki, SKN „Ekospirit”, SKN „Filar”, SKN „Kliwent”, SKN „Separator”, SKN „Skalnik”, SKN Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych „Detonator”, SKN „Zarządzanie”.

Studenci, w zależności od wybranego kierunku i specjalności, uzyskują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w zakładach górniczych, zwłaszcza wydobywających kopaliny systemem podziemnym i odkrywkowym, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, jednostkach administracji publicznej, działach ekonomiczno-handlowych, projektowych i inwestycyjnych zakładów przemysłowych. Nabywają oni także kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane i zatwierdzenia górnicze, do zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w zakładach górniczych oraz przedsiębiorstwach budowlanych. Obok oferty kształcenia na I, II i III stopniu studiów wydział proponuje szeroką gamę studiów podyplomowych.

Obecnie wydział kształci na pięciu kierunkach: Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi, Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych, Budownictwo, Inżynieria Kształtowania Środowiska, Inżynieria Górnicza.

Stopka