Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Nagroda prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej dla studenta AGH

W IV edycji konkursu o nagrodę prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych drugie miejsce w kategorii prac licencjackich i inżynierskich zajął Andrzej Laczewski, dyplomant studiów I stopnia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Nagrodzona praca, której promotorem był dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH, nosi tytuł System pozyskiwania energii i transmisji danych dla pseudosatelity stratosferycznego. Jej celem było zaprojektowanie i zbudowanie pseudosatelity stratosferycznego (w skrócie – HAPS – ang. High Altitude Pseudo Satellite), którego zadaniem jest utrzymywanie się w stratosferze na wysokości od 10 do 30 km i okrążanie Ziemi z pomocą wiatrów naturalnie występujących w tej warstwie atmosfery. Pseudosatelita utrzymuje się w atmosferze dzięki podwieszeniu pod specjalny balon wypełniony helem lub wodorem. Podczas przelotu dookoła Ziemi satelita ma za zadanie archiwizować dane z czujników pomiarowych, kamery oraz systemu pozycjonowania. Następnie za pomocą wbudowanych nadajników transmituje te dane w paśmie fal o długości 2 m oraz 70 cm do naziemnych stacji radiowych rozmieszczonych w różnych częściach świata. Pseudosatelita zasilany jest z ogniw fotowoltaicznych, które podczas lotu ładują superkondensatory. Energia zgromadzona w superkondensatorach jest następnie rozdzielana do poszczególnych podsystemów pseudosatelity przez system zarządzania zasilaniem w zależności od obecnie panujących warunków. W ramach pracy inżynierskiej powstały trzy różne prototypy HAPS. Trzeci z nich, który jako pierwszy uda się w podróż wokół Ziemi, otrzymał nazwę „MAGELLAN-3”.

Autor pracy kontynuuje studia w AGH (II stopień) na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie.

W tym roku do konkursu Polskiej Agencji Kosmicznej spłynęło 31 prac z 18 polskich uczelni wyższych (5 licencjackich, 8 inżynierskich, 18 magisterskich). Do finałowego etapu zakwalifikowano 7 prac licencjackich i inżynierskich oraz 5 magisterskich. W każdej z kategorii przyznano jedno wyróżnienie oraz nagrody I, II i III stopnia.

Tematyka zgłaszanych prac miała obejmować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych badań kosmicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i rozwiązań praktycznych, związków i wpływu aktywności ludzkości w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz wykorzystania technologii kosmicznych, wpływu badań i technologii kosmicznych na rozwój różnych dziedzin nauki i życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Kryteriami, które były brane pod uwagę przy ocenie, była przede wszystkim wartość naukowa, poznawcza i aplikacyjna oraz aktualny dorobek naukowy w temacie pracy (kompletność doboru literatury, ocena istniejącego stanu wiedzy).

W skład kapituły konkursowej weszło osiem osób reprezentujących Politechniki: Śląską, Warszawską, Rzeszowską, Wrocławską, Łódzką, Gdańską oraz Akademię Górniczo-Hutniczą (prof. Tadeusz Uhl).

Ogłoszenie laureatów IV edycji konkursu odbyło się 20 grudnia 2021 r. podczas odbywającej się w Krakowie konferencji Polskiej Agencji Kosmicznej „Forum Obserwacji Ziemi. Dane satelitarne dla administracji publicznej”. Inż. Andrzej Laczewski miał okazję wygłosić tam swoją prezentację.

Stopka