Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Sala laboratoryjna, dwóch studentów ubranych w białe fartuchy. Jeden ze studentów siedzi przy stanowisku z komputerem, drugi pochyla się nad nim, rękę opiera na biurku. Z uwagą spoglądają w ekran komputera. Przy sfotografowanym stanowisku oraz w głębi sali widać dużo kabli oraz aparatury pomiarowej.

fot. KSAF AGH

Młodzi naukowcy z AGH stypendystami programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma dziewięcioro wybitnych, młodych naukowców z AGH. Roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł będą mogli przeznaczyć na dowolny cel.

Laureaci programu stypendialnego START z AGH


W tym roku AGH uplasowała się na trzecim miejscu pod względem liczby stypendystów (9). Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski (12), a drugie – Uniwersytet Jagielloński (10).

Stu nagrodzonych w tym roku badaczek i badaczy zostało wybranych z grona 794 kandydatów. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 30. konkursie w programie START to 3 mln zł.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym (1993 r.) dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Decyzja Zarządu zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.

Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Stopka