Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Laur Dydaktyka AGH – znamy nazwiska nauczycieli Akademii szczególnie docenionych przez studentów

28 października 2020 r. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Klubie STUDIO, ogłoszono zwycięzców organizowanego przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH konkursu Laur Dydaktyka AGH. Jego celem jest promowanie wysokiej kultury i jakości kształcenia poprzez wyłanianie osób, które w sposób wybitny realizują założenia procesu kształcenia i mogą stanowić wzór dla całej społeczności akademickiej.

Jury przyznało nagrody oraz wyróżnienia w sześciu kategoriach następującym osobom:


Innowator


Opiekun koła


Promotor           


Prowadzący ćwiczenia


Przyjaciel studenta


Wykładowca

  • laureat – dr inż. Katarzyna Klimkiewicz (Wydział Zarządzania)
  • wyróżnienie – dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH (Wydział Zarządzania)
  • wyróżnienie – dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH (Wydział Energetyki i Paliw).

 

Sylwetki laureatów

Dr inż. Grzegorz Michta – adiunkt, pracownik Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, od 18 lat opiekun Koła Naukowego Metaloznawców, członek Senatu AGH i Rady Związku Uczelni InnoTechKrak, członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, założyciel Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, promotor ponad 80 prac dyplomowych, pomysłodawca i współorganizator Rejsu 100-lecia AGH, główny autor książeczki z serii AGH Junior Fascynujący mikroświat. Zobacz obrazy mikrostruktur.

Dr inż. Krzysztof Sornek – pracownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw, zawodowo zajmujący się m.in. tematyką odnawialnych źródeł energii, mikrokogeneracji i certyfikacji energetycznej budynków. Opiekun Kół Naukowych AGH Solar Boat i AGH Solar Plane, realizujących innowacyjne projekty związane z elektromobilnością na wodzie i w powietrzu. Współtwórca specjalności Technologie Energetyki Odnawialnej oraz twórca szeregu przedmiotów i stanowisk laboratoryjnych. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, organizator i uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Kierownik projektów studenckich realizowanych w ramach programu MNiSW Najlepsi z Najlepszych, wykonawca w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych. Prywatnie pasjonat podróży, filmów science-fiction oraz nowinek technologicznych.

Dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH – od 1996 roku związany z Katedrą Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Jego praca naukowa jest zorientowana na projektowanie, modelowanie, syntezę sterowania, badania symulacyjne i eksperymentalne urządzeń, szczególnie z technologią lewitacji magnetycznej. Jest promotorem 46 prac inżynierskich i 22 magisterskich, które pozwoliły studentom ugruntować wiedzę, poszerzyć horyzonty i umiejętności. Zawsze dostępny i otwarty na dyskusje ze studentami. Promowane prace powstawały w atmosferze wzajemnego zrozumienia i zaufania, a dotyczyły nowych rozwiązań z zakresu sterowania, robotyki i elementów wykonawczych automatyki.

Dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik – adiunkt w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i Kartografii na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Prowadzi zajęcia dotyczące katastru i gospodarki nieruchomościami. Jej oczkiem w głowie jest autorski przedmiot „Firma geodezyjna w praktyce”, gdzie dzieli się własnym doświadczeniem. Wykorzystuje różne metody nauczania (szczególnie te aktywizujące uczestników zajęć), jak również nowoczesne technologie. Uważa, że główną rolą nauczyciela jest wskazanie, że dzięki ciężkiej pracy, odpowiedzialności i uczciwości studenci mogą osiągnąć wiele (a nawet wszystko). W pracy dydaktycznej towarzyszą jej słowa mistrza Yody z Gwiezdnych wojen: „Rolą mistrza jest dać się przerosnąć” – tego życzy sobie i wszystkim swoim uczniom.

Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz – od 2001 roku aktywnie pracująca ze studentami jako nauczyciel akademicki, opiekun koła naukowego. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej została odznaczona Medalem KEN, nagrodami Rektora AGH oraz wyróżnieniem ISKRA Centrum E-Learningu AGH. Reaktywowała działalność Koła Naukowego Geofizyków GEOFON i przyczyniła się do zbudowania silnej organizacji o międzynarodowej renomie. Na co dzień wspiera studentów wiedzą, doświadczeniem, pomocą i radą. Rekomenduje studentów na staże, programy stypendialne i naukowe oraz studia doktoranckie. Angażuje się w działalność prostudencką, jest członkiem jednej z komisji stypendialnych na AGH i koordynatorem umów Erasmus+. Prywatnie uwielbia jeździć na rowerze i grać w squasha.

Dr inż. Katarzyna Klimkiewicz – doktor nauk ekonomicznych, pracuje na Wydziale Zarządzania, specjalizuje się w zarządzaniu personelem i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Pasję do dydaktyki odkryła po kilku latach pracy i realizuje ją zarówno na sali wykładowej, jak i w pracy zdalnej. Skuteczne nauczanie wiąże z pobudzaniem ciekawości, autonomią i doświadczaniem rozwoju kompetencji własnych. Wykorzystywanie aktywnych metod nauczania – jak m.in. design thinking, praca w projektach, studia przypadków, mapy myśli czy też tworzenie posterów oraz filmów video – sprawia, że studenci zapominają o ocenach, a dostrzegają, że dzięki nauce mogą zmieniać siebie i świat.

Transmisja z gali jest dostępna na stronach internetowych:

Stopka