Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

INNOAGH wesprze polskich innowatorów

Konsorcjum o nazwie Innowatorzy 2021, którego partnerem jest spółka celowa AGH Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., wygrało konkurs na operatora „Strefy Pomysłodawcy” i otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach pilotażowego projektu „Strefa Pomysłodawcy– wsparcie 4.0”. Kwota dofinansowania wynosi 5 mln zł, z czego INNOAGH zrealizuje zadania na kwotę 800 tys. zł. Pozostali konsorcjanci to Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (lider) oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (partner).

Dzięki projektowi „Strefa Pomysłodawcy” polscy innowatorzy otrzymają wsparcie we wprowadzaniu w życie swoich nowatorskich rozwiązań lub oryginalnych koncepcji, będą eksperymentować i testować, zdobędą wiedzę oraz sprawdzą, czy ich pomysły mają potencjał technologiczny i biznesowy.

Zwycięskie konsorcjum będzie popularyzować innowacyjne pomysły oraz współpracę nauki i biznesu. Zespół INNOAGH, podobnie jak zespoły pozostałych konsorcjantów, wystąpi w roli recenzenta, doradcy oraz opiekuna wyselekcjonowanych pomysłów i kreatywnych rozwiązań. Ich autorami mogą być innowatorzy, wynalazcy bądź wizjonerzy, np. studenci, doktoranci, badacze, osoby zainteresowane postępem technologicznym. Puławski Park Naukowo-Technologiczny z zapleczem infrastrukturalnym będzie w głównej mierze zaangażowany w zorganizowanie strefy, gdzie wszyscy zainteresowani, w tym również młode osoby, pasjonaci nauki i nowych technologii, będą mogli eksperymentować, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, warsztatach i spotkaniach.

W ramach realizowanego przez konsorcjum projektu „Strefy Pomysłodawcy” zaplanowano wsparcie łącznie 1000 pomysłów w ramach pięciu inkubacyjnych rund naboru (po 200 pomysłów w każdej rundzie). Praca z projektami będzie realizowana zgodnie z koncepcją tzw. lejka innowacji, gdzie do kolejnych etapów będą kwalifikowane najlepsze pomysły. Ich autorzy otrzymają finansowe wsparcie na opracowanie koncepcji i będą mogli wystąpić przed inwestorami, aby pozyskać dofinansowania na założenie firmy. Na zakończenie każdej z pięciu rund inkubacyjnych, jako zwieńczenie procesu wsparcia pomysłodawców, zorganizowane zostaną wydarzenia pn. DemoDay. Najlepsi pomysłodawcy zaprezentują się przed przedstawicielami funduszy seed capital i venture capital oraz przed publicznością, która wybierze najlepszy pomysł i wyróżni go nagrodą pieniężną.

Na ministerialny konkurs spłynęło 12 wniosków złożonych m.in. przez uczelnie, fundacje, stowarzyszenia, parki technologiczne, agencje rozwoju (pojedynczo lub w formie konsorcjów).

Pilotaż programu „Strefa Pomysłodawcy” zostanie zrealizowany w ramach POIR 2014–2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów. Realizacja projektu „Strefa Pomysłodawcy” potrwa do 30 czerwca 2023 r.

******

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH to działająca od 2010 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada AGH. INNOAGH jest spółką celową działającą na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Akademii. Swoją działalność opiera na potencjale intelektualnym, wynalazczym i technologicznym pracowników naukowych AGH oraz uczelnianej bazie infrastrukturalnej.
https://www.innoagh.pl/

Stopka