Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Informacja Rektora nt. realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w AGH

Status uczelni badawczej, jaki uzyskała nasza uczelnia w wyniku konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, oznacza prestiż, ale przede wszystkim mnóstwo pracy. Efektem tej pracy ma być „podniesienie międzynarodowego znaczenia uczelni” mierzonego szesnastoma wskaźnikami takimi jak: „odsetek artykułów naukowych w górnym decylu”, „znormalizowany wskaźnik cytowań”, „odsetek artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej”, „granty międzynarodowe”, „znormalizowany wskaźnik cytowań dla artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej”, czy też „umiędzynarodowienie kadry.”

Status uczelni badawczej jest też związany z dodatkowymi środkami finansowymi, jakie nasza uczelnia będzie otrzymywać przez siedem najbliższych lat (corocznie dodatkowo 10% subwencji z 2019 r.). Środki te mają zapewnić realizację działań służących osiągnięciu kilkudziesięciu celów szczegółowych podporządkowanych pięciu celom głównym (narzuconym warunkami konkursu) dotyczącym: (1) zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, (2) wzmocnienia współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, (3) podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, (4) przygotowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców i (5) podniesienia jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowych zmian organizacyjnych.

Beneficjentami dodatkowych środków finansowych mają być przede wszystkim te grupy badawcze, które, pracując w tzw. priorytetowych obszarach badawczych (POB), zagwarantują poprawę wskaźników, na podstawie których będziemy rozliczać realizację celów i przyznane nam środki finansowe. W naszej uczelni zdefiniowaliśmy osiem POB:

  • zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami; projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów;
  • nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy;
  • woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju;
  • rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów; zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano;
  • materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia;
  • inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania;
  • projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną;
  • przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zaawansowane technologie w detekcji promieniowania, badania i zastosowania transdyscyplinarne.


W szczególności pracownicy naszej uczelni będą mogli otrzymywać wysokie dodatki motywacyjne, aplikować o redukcję pensum w przypadku prowadzenia prestiżowych i obciążających grantów, aplikować o dofinansowanie wyjazdów na zagraniczne staże naukowe, na staże przemysłowe, aplikować o granty uczelniane służące przygotowaniu wniosków o granty badawcze w takich instytucjach jak NCN, NCBiR, FNP, a przede wszystkim w Komisji Europejskiej i Europejskiej Radzie Nauki, aplikować o dofinansowanie inwestycji aparaturowych, pokrycie kosztów sabbatical, etc., etc.

Dodatkowe środki finansowe wynikające ze statusu uczelni badawczej zostaną też przeznaczone na zatrzymanie w uczelni najlepszych doktorantów, finansowanie stypendiów dla zagranicznych naukowców chcących pracować z nami, na stworzenie warunków zachęcających do studiowania w naszej uczelni zagranicznych studentów i doktorantów, czy też na zapewnienie profesjonalnego przygotowywania wniosków o granty międzynarodowe przez wyspecjalizowane służby.

Realizacja projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" formalnie rozpocznie się 1 stycznia 2020 r., a więc praktycznie za miesiąc. W tej chwili intensywnie pracujemy nad przygotowaniem „Podręcznika”, z którego dowiecie się Państwo szczegółowo o jakie środki finansowe, na jakie cele, kiedy i na jakich warunkach możecie aplikować. Robimy wszystko aby „Podręcznik” stał się dostępny jeszcze przed świętami.

AGH wśród 10 zwycięzców w konkursie na uczelnie badawcze

Stopka