Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Badacze z AGH na liście najwyżej cytowanych naukowców na świecie

Na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators) – TOP 2% – znaleźli się badacze z AGH.

Zestawienie uwzględnia uszeregowane nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki wg indeksu bibliometrycznego uwzględniającego kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).

Lista, na której znalazło się niemal 160 tys. naukowców z całego świata, obejmuje 22 główne dziedziny badań podzielone na 176 specjalności.

Nazwiska naukowców z AGH uszeregowane wg zajmowanej na liście TOP 2% pozycji

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Jerzy Staszewski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • śp. prof. dr hab. Jerzy Haber, Wydział Ceramiczny (obecnie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • prof. dr hab. Piotr Bożek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, Wydział Zarządzania
 • prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH  
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Andrzej Lewenstam, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • dr inż. Adam Głowacz, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Wydział Energetyki i Paliw
 • dr inż. Leszek Adamczyk, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Janusz Brzdęk, Wydział Matematyki Stosowanej
 • śp. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • prof. dr hab inż. Marta Radecka, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • śp. prof. dr hab. Stanisław Zygmunt Mrowec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • dr hab. inż. Marek Miśkowicz, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • dr hab. inż. Piotr Faliszewski, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek, Wydział Energetyki i Paliw
 • prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • prof. dr. hab. inż. Krzysztof Fitzner, Wydział Metali Nieżelaznych
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • prof. dr hab. Marek Ogiela, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • dr hab. Ewa Rudnik, Wydział Metali Nieżelaznych
 • prof. dr hab. inż. Marek Blicharski, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Nalepa, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Pełna lista

Stopka