15.02.2021

Zasady rejestracji nauczycieli akademickich na szczepienia przeciw COVID-19


Zasady rejestracji pracowników AGH na szczepienia przeciw COVID-19 w ramach akcji szczepień organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na uczelniach wyższych

Informacje ogólne

1.    Szczepienia są dobrowolne. Poprzez dokonanie rejestracji pracownik wyraża zgodę na przystąpienie do akcji szczepień.

2.    Nie jest znany rodzaj szczepionki, która zostanie użyta do szczepienia. Pracownik, składając deklarację przystąpienia do akcji szczepień, ma tego świadomość i wyraża na to zgodę.

3.    Prawo zgłoszenia się do szczepienia w ramach tej akcji ograniczone zostało do osób spełniających łącznie następujące warunki:

    a) nauczyciele akademiccy lub tzw. inne osoby prowadzące zajęcia w AGH,
    b) osoby urodzone po 31 grudnia 1955 r.,
    c) osoby aktualnie zatrudnione w uczelni.

4.    Pojęcie „inne osoby prowadzące zajęcia w AGH” oznacza osoby, którym w Systemie POLON nadano status „prowadzący zajęcia", w szczególności może to dotyczyć doktorantów oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

5.    Terminy szczepień określać będą operatorzy wykonujący szczepienia.

6.    Rektor AGH odpowiedzialny jest za przekazanie wykazu osób uprawnionych do szczepień.

System rejestracji do szczepień w AGH

7.    Rejestracja na szczepienie odbywa się poprzez system rejestracja.agh.edu.pl.

8.    W trakcie rejestracji należy m.in. podać numer telefonu komórkowego oraz adres poczty w domenie @agh.edu.pl.

9.    System automatycznie zweryfikuje kwalifikacje osób do szczepienia pod względem wieku oraz statusu nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AGH.

10.  Rejestracja „innych osób prowadzących zajęcia w AGH”, o których mowa w pkt. 3a i 4, będzie możliwa po przesłaniu przez Dziekanów wydziałów, na adres rejestracja@agh.edu.pl, listy osób uprawnionych, zgodnie z szczegółowymi wytycznymi określonymi przez MEiN, które otrzymają Dziekani.

Informacje wymagane przy rejestracji

11.  Nazwisko i imię
12.  PESEL
13.  Telefon komórkowy
14.  E-mail służbowy
15.  Wskazanie punktu szczepień, z zastrzeżeniem pkt. 17.
16.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb organizacji systemu szczepienia

Wybór punktu i organizacja szczepień

17.  Pracownik może wybrać dogodny dla siebie punkt szczepień zlokalizowany w obrębie miasta Krakowa z listy opublikowanej przez NFZ.

18. AGH prowadzić będzie koordynację szczepień pracowników AGH, którzy wybiorą punkt szczepień p.n. Gabinet zabiegowy POZ, ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków, obsługiwany przez Scanmed.

19. Koordynacja obejmować będzie w szczególności przekazywanie informacji o terminach szczepień, organizację szczepień masowych na terenie uczelni, jeżeli podaż szczepionek na to pozwoli, dostarczenie do szczepionych ankiet do wypełnienia wymaganych przy kwalifikacji na szczepienia, zapewnianie osób rezerwowych do szczepienia w przypadku absencji lub zagrożenia przekroczenia przydatności szczepionek.

20.  W ramach prowadzonej przez AGH koordynacji stosowana będzie kolejność szczepień według kryterium wieku zgłoszonych.

21.  Organizację szczepienia w innych punktach prowadzą te punkty przez bezpośredni kontakt z pacjentem.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania