24.06.2014

Zaproszenie na konferencję „Kierunek – Miasto Przyszłości”

W imieniu organizatorów konferencji „Kierunek – Miasto Przyszłości” zapraszamy studentów oraz pracowników AGH do udziału w tym ważnym dla miasta Krakowa wydarzeniu.


Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2014 r. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej (bud. A-0, Aula AGH). Tematyka obrad będzie poświęcona wyzwaniom, jakie aktualnie stoją przed miastem Krakowem. Celem spotkania jest omówienie bieżących problemów miasta, wyznaczenie priorytetów oraz określenie szans związanych m.in. z organizacją „Światowych Dni Młodzieży” w 2016 r. i realizacją projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

 

W konferencji będą uczestniczyć władze Krakowa, reprezentanci krakowskich szkół wyższych, przedstawiciele branży IT (dostawcy technologii), mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych.

 

Współorganizatorami konferencji są Akademia Górniczo-Hutnicza, Urząd Miasta Krakowa oraz firma Euro InnoPark Sp. z o.o. Partnerem strategicznym wydarzenia jest firma Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

CZĘŚĆ PREZENTACYJNA

 • 9.00–9.10 – Otwarcie konferencji
  prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
  prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa


  Moderator: prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Współpracy AGH
 • 9.10–9.40 – Strategiczne projekty miejskie jako priorytety rozwoju Krakowa
  Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

 • 9.40–10.10 – Projekty smart city realizowane w Krakowie – charakter, zakres, partnerzy
  Rafał Kulczycki, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa

  Moderator: prof. Krzysztof Zieliński, Kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • 10.10–11.15 – Udane rozwiązania smart city na świecie – studia przypadków
  Prezentacje firm – dostawców rozwiązań, w tym CISCO

 • 11.15–11.45 – Pomysły i propozycje rozwiązań dla Krakowa
  Przedstawiciele firm – dostawców rozwiązań, w tym CISCO

 • 11.45–12.00 – Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
  prof. Tomasz Szmuc, Przewodniczący Komitetu Naukowego CZTMP AGH


CZĘŚĆ DYSKUSYJNO-WARSZTATOWA

 

Jak przełamywać bariery technologiczne, organizacyjne i mentalne, by skutecznie realizować projekty smart city związane zarówno z codziennym życiem miasta, jak i wielkimi wyzwaniami, jak Światowe Dni Młodzieży 2016 czy projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”?


Moderator: prof. Janusz Mucha, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH

 • 12.30–13.15 – Refleksje i rekomendacje ekspertów – dyskusja panelowa
  dr Jacek Gądecki (AGH), Elżbieta Koterba, prof. Piotr Łebkowski (AGH),
  prof. Tomasz Szmuc, prof. Krzysztof Zieliński

 • 13.15–14.25 – Ogólna dyskusja i propozycje działań

 • 14.25–14.30 – Podsumowanie dyskusji i wnioski
  prof. Janusz Mucha

 • 14.30–14.45 – Jak włączyć Kraków do elity inteligentnych miast? Podsumowanie efektów konferencji i przedstawienie rekomendacji dalszych działań umożliwiających realizację zintegrowanych rozwiązań smart city
  dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: hwedyk@agh.edu.pl lub tel. 12 617 49 09).