24.06.2014

Wyniki konkursu na Najlepiej Publikującego Naukowca AGH

Informujemy, że w konkursie na Najlepiej Publikującego Naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac.


Najwyższą punktację uzyskali:

  • Dr inż. Agnieszka Gubernat, 50 pkt. (+ 20 pkt. kolejna publikacja)
    Pressureless sintering of single-phase tantalum carbide and niobium carbide / Agnieszka GUBERNAT // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. – Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. – 2013 vol. 33 iss. 13–14, s.~2391–2398.

  • Dr hab. inż. Robert Stala, 50 pkt.
    A natural DC-link voltage balancing of diode-clamped inverters in parallel systems / Robert STALA // IEEE Transactions on Industrial Electronics ; ISSN 0278-0046. – 2013 vol. 60 no. 11, s. 5008–5018.

  • Dr inż. Piotr Pacyna, Tomasz Rams, 25 pkt.
    A survey of group key distribution schemes with self-healing property / Tomasz RAMS, Piotr PACYNA // IEEE Communications Surveys and Tutorials [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1553-877X. – 2013 vol. 15 no. 2, s. 820–842.

 

Laureatom gratulujemy!