08.06.2020

Wyłoniono laureatów XXI konkursu „Diamenty AGH”


Znamy laureatów XXI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs pod patronatem Rektora AGH organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Jury konkursu na posiedzeniu, które odbyło się 29 stycznia 2020 r., wybrało najlepsze prace teoretyczne oraz aplikacyjne.

Kategoria prac aplikacyjnych

 • I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
  Autor: mgr inż. Przemysław Walczyk (WIMiR)
  Tytuł pracy: „Autonomiczny robot planetarny”
  Promotor: dr inż. Wojciech Ciesielka (WIMiR)
 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Karol Horosin (WFiIS)

  Tytuł pracy: „Automatic analysis of retinal neural responses to electrical stimulation”
  Promotor: dr inż. Paweł Hottowy (WFiIS)
 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Grzegorz Gajoch (WIEiT)

  Tytuł pracy: „PW-Sat2 satellite communication system”
  Promotor: dr inż. Cezary Worek (WIEiT)

Kategoria prac teoretycznych

 • I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
  Autor: mgr inż. Fabian Bogusz (WEAIiIB)

  Tytuł pracy: „Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu”
  Promotor: dr inż. Tomasz Pięciak (WEAIiIB)
 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Michał Ozga (WEiP)

  Tytuł pracy: „Projekt koncepcyjny autonomicznego systemu zaopatrzenia w energię dla kampusu AGH”
  Promotor: dr inż. Leszek Kurcz (WEiP)
 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Julia Mazurków (WIMiC)

  Tytuł pracy: „Granular, ceramics based adsorbent for the adsorption of viruses”
  Promotor: dr inż. Anna Kusior (WIMiC)

 

Uroczyste ogłoszenie wyników XXI edycji konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się 2 października 2020 r. o godz. 11.00 w gmachu Biblioteki Głównej AGH. Podczas uroczystej gali z udziałem Rektora AGH nastąpi wręczenie medali i dyplomów autorom oraz opiekunom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wręczona będzie także nowa nagroda „InnoDiament” dla autora i pracy o największym potencjale innowacyjności. Ponadto zostanie otwarta pokonkursowa wystawa prac. Wręczenie dwóch głównych nagród i statuetek konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się tradycyjnie podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego.  

 

Sylwetki zdobywców głównych nagród XXI edycji konkursu „Diamenty AGH” w obu kategoriach

Przemysław Walczyk urodził się 20 stycznia 1993 r. w Krakowie. Uczęszczał do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie do klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Pod okiem dr Dariusza Wcisło rozwijał pasję do fizyki, zajmując 1. miejsce w XVI Krakowskim Konkursie Fizycznym w 2010 r. Już w liceum podjął decyzję, aby w przyszłości zajmować się robotyką. W tym celu rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na Akademii Górniczo Hutniczej. W 2016 r. uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Mechatronika, prezentując koncepcję oraz realizując część elektroniczną i oprogramowanie autonomicznego robota gaśniczego. W roku 2015 odbył 3-miesięczny staż w firmie Robotics Inventions, pracując nad oprogramowaniem do autonomicznej nawigacji dla robota odśnieżającego. Również w roku 2015 dołączył do koła naukowego AGH Space Systems, gdzie objął kierownictwo nad działem oprogramowania nowo utworzonego zespołu budującego pierwszego łazika marsjańskiego w historii koła Phobosa. Łazik ten wziął udział w finale konkursu European Rover Challenge w 2016 r. Oprogramowanie do autonomicznej nawigacji łazika oraz symulator Software-in-the-loop umożliwiający jego testowanie zostały docenione na arenie międzynarodowej. Autor zaprezentował system podczas konferencji ROSCon 2016 w Seulu, gdzie za swoja prezentację został nagrodzony profesjonalnym skanerem laserowym LiDAR .
W roku 2016 rozpoczął naukę na studiach II stopnia i objął kierownictwo nad projektem następnego łazika budowanego przez AGH Space Systems Kalmana. Podjął się implementacji systemu autonomicznej nawigacji spełniającego wymagania najbardziej prestiżowego konkursu dla studenckich łazików University Rover Challenge. Gdy kończył studia II stopnia w 2017 r. konstrukcja mechaniczna łazika Kalman nie była jeszcze gotowa na integrację z systemem autonomicznej nawigacji. Jako że ambitna praca magisterska nie mogła zostać obroniona na tym etapie, został skreślony z listy studentów i dołączył do niezależnego zespołu programistów, który następnie założył firmę NoMagic. W tej firmie pracuje aż do 2020 r., tworząc oprogramowanie dla robotów przemysłowych podejmujących decyzje przy pomocy sztucznej inteligencji.
W 2019 r. dokonał reaktywacji na studia II stopnia na zasadach ogólnych. Wrócił do zespołu AGH Space Systems, który do tego czasu uporał się z większością problemów mechanicznych i elektronicznych łazika Kalman. Zintegrował system autonomicznej nawigacji z łazikiem i wziął udział w zawodach India Rover Challenge 2019, University Rover Challenge 2019 i European Rover Challenge 2019, zajmując razem z kołem naukowym odpowiednio 2, 20 i 2 miejsce na świecie. Swoją przygodę z łazikiem Kalman opisał w pracy magisterskiej pod tytułem „Autonomiczny Robot Planetarny”, która została obroniona 30 września 2019 r.
Jest pasjonatem sportu. Wieczorami trenuje biegi długodystansowe, kolarstwo, pływanie i tajski boks. Weekendami najczęściej można spotkać go w górach.

 

Fabian Bogusz urodził się 6 maja 1995 r. w Rybniku. Uczęszczał do Zespołu Szkół Urszulańskich Unii Rzymskiej w Rybniku. W roku 2010/2011 uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach dla uczniów szkół gimnazjalnych z matematyki, fizyki, chemii, geografii oraz języka francuskiego. Swoją wiedzę w zakresie nauki ścisłych czerpał na profilu matematyczno-geograficznym oraz indywidualnym programie nauki z fizyki i chemii. W latach 20122014 otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W ostatniej klasie liceum był laureatem Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki i fizyki. Tego samego roku rozpoczął studia na interdyscyplinarnym kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. W 2017 r. rozpoczął współpracę z dr. inż. Tomaszem Pięciakiem, promotorem pracy inżynierskiej i magisterskiej, która w kolejnym roku zaowocowała obroną pracy inżynierskiej o tematyce przetwarzania obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego z wyróżnieniem. Wyniki pracy zostały przedstawione na konferencji NEURONUS 2018 oraz na 56. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, gdzie zajął I miejsce w Sekcji Informatyki (podsekcja 2). Na ostatnim roku studiów II stopnia odbywał staż asystencki na Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, w trakcie którego uczestniczył w konferencji IEEE ISBI 2019 w Wenecji. W latach 20152019 był beneficjentem Stypendium Rektora oraz Stypendium Fundacji Jϋrgena Dormanna ABB. Po obronie z wyróżnieniem pracy magisterskiej dotyczącej rekonstrukcji sygnału rezonansu magnetycznego uzyskanego metodą próbkowania oszczędnego oraz jego wpływu na parametry dyfuzyjne w centralnym układzie nerwowym podjął studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej AGH. W ich trakcie brał udział w konkursach typu challenge na temat modelowania sygnału dyfuzji-relaksometrii oraz interpolacji obrazów z wykorzystaniem metod uczenia głębokiego. Obecnie prowadzi prace dotyczące kierunkowych modeli sygnału dyfuzji-relaksometrii.
W wolnym czasie rozwija swoje pasje związane z tańcem towarzyskim, pływaniem, jazdą na nartach oraz grą na harmonijce ustnej. Jest miłośnikiem książek fantastycznych.