14.09.2020

Wydział Odlewnictwa współpracuje z partnerami z USA w zakresie materiałów z grupy Advanced Ultra Super Critical


Wydział Odlewnictwa współpracuje z amerykańskimi partnerami w ramach powstałego w USA konsorcjum AUSC (Advanced Ultra Super Critical). Efektem współpracy jest zawarta umowa partnerska z amerykańską firmą McConway & Torley, LLC na przeprowadzenie prac związanych z symulacją i modelowaniem komputerowym procesu wytwarzania metodą odlewniczą nowoczesnych turbin z nowej generacji nadstopów niklu.

Celem konsorcjum AUSC jest poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowo-technologiczno-konstrukcyjnych, które umożliwią zwiększenie efektywności spalania węgla i obniżenie w elektrowniach emisji gazów szkodliwych (głównie dwutlenku węgla) aż o 30%. Obecnie jest to ograniczone przez stosowanie materiałów tradycyjnych. AUSC opracowuje materiały, które mogą pracować w znacznie wyższych temperaturach i pod ciśnieniem wodnej pary nasyconej (jako nośnika energii).

W ramach podjętej współpracy AGH wykorzysta zaawansowane modele komputerowe do optymalizacji procesu odlewania w taki sposób, aby zapewnić otrzymanie wysokiej jakości odlewów wytwarzanych z innowacyjnych materiałów, które do tej pory nie były stosowane w światowej praktyce odlewniczej.

Koordynatorem badań ze strony konsorcjum AUSC jest Robert M. Purgert, prezes Energy Industries of Ohio, od wielu lat zwolennik bliskiej polsko-amerykańskiej współpracy naukowo-badawczej. Zespołem badawczym z Wydziału Odlewnictwa kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak.

Realizowaną obecnie współpracę z partnerami z USA poprzedziła ubiegłoroczna wizyta ówczesnego Dziekana Wydziału Odlewnictwa prof. dr. hab. inż. Rafała Dańki oraz prof. dr. hab. inż. Jerzego Józefa Sobczaka u naukowo-badawczych i przemysłowych partnerów amerykańskich: Oak Ridge National Laboratory (ORNL) oraz Electric Power Reseach Institute (EPRI) w Charlotte.

Konsorcjum AUSC powstało na początku XXI w. i jest finansowane przez Departament Energii (DOE – Department of Energy) Stanów Zjednoczonych oraz Biuro Rozwoju Węgla Stanu Ohio (OCDO – Ohio Coal Development Office).