18.06.2020

Współpraca AGH z Grupą Azoty


Na zdjęciu (od lewej): prof. Rafał Wiśniowski, Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu; prof. Jerzy Lis, Rektor Elekt AGH i obecny Prorektor ds. Współpracy AGH; dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty; Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

Akademia Górniczo-Hutnicza i Grupa Azoty S.A. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu.

Współpraca będzie polegać m.in. na inicjowaniu prac badawczo-rozwojowych i realizowaniu projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Strony ustaliły też, że będą wspólnie aplikować o środki zewnętrzne na prowadzone prace badawczo-rozwojowe. Ponadto porozumienie przewiduje organizację praktyk dla studentów AGH w Grupie Azoty, a także współpracę w zakresie dydaktyki.

Obszarem współpracy, w którym widzimy szczególny potencjał, jest rozwijanie technologii zwiększających wydajność energetyczną naszych instalacji. Grupa Azoty co roku zużywa ogromne ilości energii elektrycznej i cieplnej, optymalizacja w tym obszarze pozwala nie tylko zmniejszać koszty, ale przede wszystkim jest działaniem korzystnym dla środowiska – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Umowa z potentatem z branży chemicznej daje Akademii ogromne możliwości. Na tej współpracy skorzysta cała nasza społeczność. Zarówno kadra naukowa, która będzie wspólnie z ekspertami z Grupy Azoty realizować projekty, ale także studenci, którzy będą mogli odbywać praktyki w jednym z najbardziej innowacyjnych Cetrów Badawczo-Rozwojowych w tej części Polski – podkreślił prof. Jerzy Lis. Jest to pierwsza umowa z przemysłem, którą podpisał już jako Rektor Elekt AGH.

Badania i rozwój to jeden z kluczowych obszarów w strategii Grupy Azoty. Cieszymy się, że odpowiadając na oczekiwania wobec naszej branży i wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym możemy korzystać ze współpracy z tak renomowaną uczelnią jak Akademia Górniczo-Hutnicza – powiedział Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty jest zdecydowanym liderem w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Dysponuje dobrze rozwiniętym zapleczem naukowo-badawczym, w tym nowoczesnym korporacyjnym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie. W całej grupie realizowanych jest obecnie ponad 80 projektów badawczo-rozwojowych o całkowitym budżecie ok. 170 mln zł, przy czym ok. 40 mln finansowania pozyskano ze źródeł zewnętrznych.