06.12.2017

W Cyfronecie otwarto Laboratorium Technik Wizualnych


6 grudnia br. w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH odbyło się otwarcie Laboratorium Technik Wizualnych „Media Lab 5.0”.

Nowo otwarte Laboratorium Technik Wizualnych „Media Lab 5.0” będzie służyć przede wszystkim do tworzenia materiałów audiowizualnych dotyczących osiągnięć polskiej nauki i prezentujących efekty prac badawczych użytkowników infrastruktury Cyfronetu. W Laboratorium będą powstawać także materiały szkoleniowe dotyczące zasobów  teleinformatycznych.

To studio jest pomyślane jako tworzenie kolejnej usługi informatycznej. Wiemy, że same zasoby obliczeniowe, sama sieć komputerowa to za mało. Potrzeby akademickie są znacznie szersze, dlatego sieć komputerową od początku wiążemy z usługą eduroam, wideokonferencji, udostępniania wielu zasobów i teraz do tego dodajemy usługę związaną z tym studiem, czyli możliwość tworzenia materiałów promocyjnych, wywiadów z naukowcami – nie tylko z AGH, ale całego środowiska krakowskiego. Mamy zamiar zaangażować tutaj studentów, pokazywać przedsięwzięcia z życia akademickiego – powiedział prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor Naczelny ACK CYFORNET, który przewodniczył uroczystości.

Podczas otwarcia głos zabrał prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH. – Bardzo cieszymy się, że poszerzamy swoją działalność. AGH cały czas się rozwija i to w nowych obszarach. Uzupełniamy tę część informatyczną także o zaawansowane techniki wizualne. Będziemy tu mogli prezentować znakomite wyniki, jakie osiąga Cyfronet, AGH i całe środowisko naukowe Krakowa.

W wydarzeniu uczestniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który poświęcił studio, a także wygłosił wykład pt. „Przesłanie Edyty Stein dla Europy ciągle aktualne”.

Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się m.in. prof. Anna Siwik, Prorektor ds. Studenckich AGH, prof. Mirosław Karbowniczek, Prorektor ds. Ogólnych AGH, Dziekani Wydziałów AGH, kierownicy jednostek oraz członkowie Senatu AGH.

Studio telewizyjne działa w sieci projektu Platon, w ramach której powstała telewizja PlatonTV, koordynowana przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Krakowskie studio, jako jedno z kilku uczestniczących w projekcie, jest wyjątkowe z tego względu, iż posiada widownię. Co ważne, studio nie tylko umożliwi łączenie się z innymi ośrodkami w trybie on-line, ale również wykłady będą mogły odbywać się z udziałem widowni.