30.10.2020

W AGH rozpoczęło działalność Centrum Wsparcia Sanepidu


Uczelnia zapewnia infrastrukturę, a Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH koordynuje harmonogram pracy wolontariuszy.

W AGH działalność rozpoczęło Centrum Wsparcia Sanepidu. Inicjatywa, w którą jako wolontariusze zaangażowali się studenci Akademii ma na celu przede wszystkim pomoc w działaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w zakresie zbierania i przetwarzania informacji.

Pomysł powstał w AGH na początku września br. i obecne nasilenie pandemii koronawirusa spowodowało, że rozpoczęło się jego wdrażanie na prośbę Sanepidu. Uczelnia zapewnia infrastrukturę, a Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH koordynuje harmonogram pracy wolontariuszy. Zespół prowadzi działania w Centrum Energetyki AGH, w salach komputerowych, w których wolontariusze zajmują się przetwarzaniem informacji napływających do Sanepidu. Wszystkie wykonywane prace odbywają się pod nadzorem pracowników Powiatowej Stacji. Wolontariusze pracują na rzecz Sanepidu, na takich samych zasadach jak pracownicy tej jednostki, to jest z zapewnieniem ochrony danych osobowych osób, do których mają dostęp. Aktualnie w pracach zespołu z AGH zaangażowanych jest około 60 osób. Studenci będą pomagać Sanepidowi w trybie zmiennym, z uwzględnieniem własnej dostępności czasowej.

Studenci przeszli już niezbędne szkolenia, związane z  bezpiecznym przetwarzaniem danych osób zgłaszających się do służb sanitarnych. Warto podkreślić, że wszyscy studenci zaangażowani w pomoc mają na terenie uczelni zapewnione bezpieczne warunki pracy podczas wykonywanych czynności. Pomieszczenia są odpowiednio przystosowane do przebywania w nich kilku osób oraz wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. Błyskawiczna reakcja studentów oraz ich zaangażowanie w przedsięwzięcie pokazuje ich odpowiedzialność, szczególnie że uczestniczą w zajęciach zdalnych w ramach swoich studenckich obowiązków. Do odbywania zajęć online studenci mają wyznaczone dodatkowe pomieszczenia.

Warto dodać, że w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie specjaliści z zakresu informatyki z Katedry Informatyki z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH, podejmą się audytu używanych przez Sanepid narzędzi informatycznych, w celu zaproponowania zmian usprawniających pracę tej instytucji. Osoby zainteresowane wolontariatem na rzecz Sanepidu mogą zgłaszać się do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH.