16.09.2020

Uroczystość przekazania insygniów władzy w AGH


Fot. M. Talar, KSAF AGH

Fot. M. Talar, KSAF AGH

Fot. Z. Sulima

Fot. Z. Sulima

Fot. M. Talar, KSAF AGH

Rektor AGH prof. Jerzy Lis odebrał insygnia władzy rektorskiej z rąk swojego poprzednika prof. Tadeusza Słomki, pełniącego funkcję w latach 2012–2020. W uroczystości, która odbyła się 16 września 2020 r. w Auli AGH, wzięli udział przedstawiciele władz uczelni.

Dyrektor Biura Rektora Przemysław Olszewski przywitał: Rektora AGH prof. Jerzego Lisa, Rektora AGH w latach 2012–2020 prof. Tadeusza Słomkę, Rektora AGH w latach 2005–2012 prof. Antoniego Tajdusia, Rektora AGH w latach 1998–2005 prof. Ryszarda Tadeusiewicza, a także Prorektorów byłej i obecnej kadencji, członków Rady Uczelni, Dziekanów i Senatorów kadencji 2016–2020 i 2020–2024, wszystkich obecnych w Auli AGH gości oraz osoby śledzące uroczystość przed monitorami komputerów.

Następnie przemówienie wygłosił prof. Tadeusz Słomka, który podkreślił, że minione dwie kadencje były dla niego czasem szczególnym, pełnym wyzwań i emocji, których nigdy nie zapomni:
To był najlepszy czas w moim życiu i zwieńczenie mojej pracy w AGH.

Rektor AGH w latach 2012–2020 wspominał o najważniejszych uczelnianych osiągnięciach i inwestycjach, podkreślił wzrost pozycji Akademii w rankingach.
– Na sukces ostatnich ośmiu lat złożył się wysiłek wszystkich pracowników oraz studentów, ja tylko kierowałem społecznością AGH – zaznaczył. Prof. Tadeusz Słomka mówił także o zmianach, jakie przyniosła m.in. reforma szkolnictwa. Podkreślił, że w ostatnich latach uczelnia zyskała nie tylko oblicze nowoczesnego uniwersytetu, ale stała się też miejscem przyjaznym i otwartym, w którym można rozwijać zainteresowania, realizować pasje czy karierę zawodową.

Dziękuję wszystkim za wszystko! Naszej kochanej AGH życzę wielu sukcesów! Szczęść Boże na kolejne cztery lata! – dodał, przytaczając na koniec kilka anegdot, których w ciągu kilkudziesięciu lat pracy na uczelni i pełnienia funkcji dziekańskich, prorektorskich czy rektorskich mnóstwo się uzbierało.

Po wygłoszeniu przemówienia ustępujący Rektor podziękował za współpracę Prorektorom i Senatorom poprzedniej kadencji, a także członkom Rady Uczelni. Słowa podziękowania skierował również do kończących kadencję dziekanów wydziałów oraz do obecnych na uroczystości dyrektor Studium Języków Obcych i dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, którym wręczył pamiątkowe statuetki Stanisława Staszica.

Następnie prof. Tadeusz Słomka zgodnie z tradycją przekazał nowemu Rektorowi AGH prof. Jerzemu Lisowi insygnia władzy rektorskiej: berło oraz górniczy topór ceremonialny, który podkreśla wierność ideałom akademickim i zawodowym.

Po ceremonii Rektorzy oraz Prorektorzy poprzedniej i obecnej kadencji dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Rektor AGH prof. Jerzy Lis, który złożył serdeczne podziękowania swojemu poprzednikowi:
Osiem lat temu prof. Tadeusz Słomka rozpoczął pełnienie urzędu Rektora AGH. Były to dwie owocne kadencje pełne sukcesów i wzrostu naszej uczelni. Cieszę się, że w ostatniej kadencji sam mogłem być częścią tej świetnej ekipy w roli Prorektora ds. Współpracy. Obie kadencje nie były łatwe. Reforma szkolnictwa wyższego, przewodzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych czy integrowanie środowiska uczelni z naszego regionu wymagały mnóstwa poświęcenia, czasu i emocji.

W swoim przemówieniu Rektor AGH przedstawił również najważniejsze cele, jakie stawia sobie oraz społeczności akademickiej w nowej kadencji.

– Przed nami dużo pracy, ale jestem przekonany, że dla każdego z nas najważniejsza jest Akademia Górniczo-Hutnicza, z którą się utożsamiamy! Czujmy się odpowiedzialni za jej rozwój i przygotowanie młodych ludzi do aktywności zawodowej, ale także starajmy się rozwijać ich pasje i zainteresowania. Wskażmy im właściwą drogę rozwoju. Nie zapominajmy o najważniejszych wartościach. Bądźmy, jak do tej pory, wspaniałą „rodziną AGH”! (…) Jestem pewien, że za cztery lata będziemy mogli powiedzieć: Nasza AGH – Uniwersytet Przyszłości! – dodał na koniec Rektor AGH.

Zebrani w Auli AGH uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkową publikację podsumowującą minione dwie kadencje: 2012–2016 oraz 2016–2020.

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie byłych i nowych władz uczelni wraz z zebranymi gośćmi.

 


______________________________________________________________

Więcej na temat nowych władz AGH na kadencję 2020–2024