18.09.2017

Szkolenia internetowe Web of Science – wrzesień 2017


Biblioteka Główna AGH zaprasza na bezpłatne szkolenia internetowe, które odbędą się w dniach 18-26 września 2017 r.

Szkolenia w języku polskim na platformie WebEx poprowadzi przedstawiciel firmy Clarivate Analytics dr Klementyna Karlińska-Batres.

Podczas szkoleń zostaną poruszone następujące tematy: 

  • Jak wyszukać wszystkie cytowania do publikacji?
  • Jak poprawić błędy w rekordach i zgłosić brakujące cytowania?
  • Jak zebrać pełen dorobek wszystkich autorów powiązanych z instytucją? 


Szczegółowy plan wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Głównej w zakładce Aktualności.

Kontakt:
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH
tel. 12 617 32 15, e-mail: oin@bg.agh.edu.pl