25.06.2012

Sukces absolwentów AGH w konkursie prac dyplomowych z dziedziny komunikacji

11 czerwca 2012 r. w krakowskim oddziale Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK) odbyło się uroczyste podsumowanie 42. edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego.


W konkursie rywalizowały między sobą 24 prace dyplomowe obronione w 2011 r., z czego 5 prac dyplomantów z Akademii Górniczo-Hutniczej i 19 prac absolwentów Politechniki Krakowskiej. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem mgr inż. Andrzeja Kollbka docenił walory prac dyplomowych absolwentów AGH przyznając im I i III miejsce w konkursie.

 

Laureatami zostali: mgr inż. Tomasz Majkusiak i mgr inż. Michał Marek, którzy za pracę pt. "Zastosowanie pakietu Bentley InRoads w projektowaniu i geodezyjnej obsłudze budowy węzła komunikacyjnego »Nowy Kleparz«" napisaną pod kierunkiem dr inż. Michała Stracha otrzymali I nagrodę oraz mgr inż. Joanna Olchawska, której praca napisana pod kierunkiem dr inż. Marka Bogackiego zatytułowana „Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie" zajęła III miejsce. Jak podkreślono w uzasadnieniu wyników konkursu nagrodzone prace dyplomowe wnosiły duży potencjał innowacyjny oraz miały charakter aplikacyjny. Warto podkreślić, że wszyscy wspomniani laureaci są absolwentami Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

 

Laureatom gratulujemy!