08.10.2020

Spotkanie z dyplomatami z Luksemburga w ramach projektu UNIVERSEH


Fot. Z. Sulima

7 października 2020 r. odbyło się spotkanie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa z Ambasadorem Luksemburga w Polsce Paulem Schmitem oraz Konsulem Honorowym Luksemburga w Krakowie Szymonem Maleckim.

Celem wizyty było omówienie współpracy w ramach European Space University for Earth and Humanity (Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości) UNIVERSEH. Rektor przedstawił również koncepcję utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych AGH, które w najbliższych latach będzie prowadzić działalność w tym kierunku. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat wspólnych działań w zakresie rewitalizacji terenów hutniczych na przykładzie luksemburskiego Belval Campus.

Uniwersytety Europejskie to porozumienie instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii. Tworzą one sieć uczelni, które mają za zadanie integrować Europejczyków i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności uczelni z Europy.

Partnerami AGH w konsorcjum UNIVERSEH są: Uniwersytet w Tuluzie (Francja), Uniwersytet Luksemburski (Luksemburg), Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy) oraz Uniwersytet Techniczny w Luleå (Szwecja). Uzyskanie statusu Uniwersytetu Europejskiego przez AGH oznacza w praktyce możliwość współpracy z pozostałymi partnerami z sieci nad technologiami przemysłu kosmicznego. Konsorcjum będzie kształcić, ale także prowadzić badania m.in. w zakresie telekomunikacji, klimatu czy zrównoważonego rozwoju sektora kosmicznego. Uczelnie będą pracować w obszarach związanych z inżynierią kosmiczną oraz biznesem okołokosmicznym, naukami społecznymi, medycyną czy sztuką.

W spotkaniu wzięli udział również Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski i prof. Tadeusz Uhl z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.