03.08.2019

Rekrutacja 2019/2020 – sprawdź kierunki, na które możesz jeszcze aplikować


W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 wciąż są wolne miejsca na wielu interesujących kierunkach studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Szczegółowe informacje znaleźć można w serwisie dla kandydatów.

 

W najbliższym cyklu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia zostaje wznowiona rekrutacja na kierunkach:

 • Ekologiczne Źródła Energii
 • Geofizyka
 • Geoinformatyka
 • Geologia Stosowana
 • Geoturystyka
 • Inżynieria i Analiza Danych
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska
 • Informatyka i Ekonometria
 • Fizyka Techniczna
 • Informatyka Społeczna
 • Socjologia


Informujemy również, że rekrutacja jest kontynuowana na kierunkach:

 • Budownictwo
 • Inżynieria Górnicza
 • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
 • Inżynieria Kształtowania Środowiska
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Informatyka Techniczna
 • Inżynieria Ciepła
 • Inżynieria Obliczeniowa
 • Metalurgia
 • Computer Science
 • Elektrotechnika
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Electronics and Telecommunications
 • Elektronika
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Automatyka i Robotyka (M)
 • Inżynieria Akustyczna
 • Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
 • Inżynieria Mechatroniczna
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronic Engineering
 • Geodezja i Kartografia
 • Geoinformacja
 • Inżynieria i Monitoring Œśrodowiska
 • Ceramika
 • Chemia Budowlana
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Inżynieria Produkcji i Jakości
 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
 • Recykling i Metalurgia
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Energetyka
 • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
 • Paliwa i Środowisko
 • Fizyka Medyczna
 • Informatyka Stosowana
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce
 • Technologia Chemiczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce


Składanie deklaracji jest możliwe do 4 września 2019 r.