09.11.2017

Przedstawiciele Shibaura Institute of Technology Konsulami Honorowymi AGH


Dwóch przedstawicieli Shibaura Institute of Technology (SIT) otrzymało tytuły Konsula Honorowego AGH. Uroczystość odbyła się 1 listopada 2017 r. w Tokio, a Akademię Górniczo-Hutniczą reprezentowali Rektor AGH prof. Tadeusza Słomka, Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Mirosław Karbowniczek oraz Pełnomocnik Rektora AGH ds. Współpracy z Japonią prof. Janusz Szmyd.

Hisaya Igarashi, prezes zarządu SIT otrzymał tytuł za szczególne zasługi w rozwoju realizacji strategii internacjonalizacji studentów AGH oraz SIT. Z kolei prof. Akito Takasaki został uhonorowany za szczególne zasługi w rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy AGH a SIT.

Uroczyste nadanie tytułów Konsula Honorowego AGH odbyło się w trakcie obchodów jubileuszu 90-lecia powstania Shibaura Institute of Technology. Wydarzenie uświetnił występ Filharmonii Tokijskiej, która na zakończenie uroczystości odegrała polski hymn państwowy.

Wizyta władz Akademii Górniczo-Hutniczej była okazją do podsumowania rozpoczętej w 2004 r. ścisłej współpracy obu uczelni. Koncentruje się ona nie tylko na badaniach (głównie związanych z energetyką oraz inżynierią materiałową), ale także na wymianie studenckiej i wspólnym kształceniu doktorantów (umowa o podwójnym dyplomowaniu). Shibaura Institute of Technology jest jednym z najważniejszych japońskich partnerów AGH. W tej prywatnej uczelni, ze zlokalizowanym w centrum Tokio kampusem, studiuje ponad osiem tysięcy studentów. We wrześniu 2014 r. SIT znalazł się w gronie najlepszych japońskich szkół wyższych, które otrzymują szczególne wsparcie w rozwoju ze strony Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii (w ramach programu „Top Global University Project”).

Akademia Górniczo-Hutnicza przywiązuje szczególne znaczenie do współpracy naukowej z Japonią. Pierwsza oficjalna umowa została podpisana w 1983 r. z Kyoto University i dotyczyła wzajemnego uznania programów studiów. Obecnie AGH współpracuje z dwunastoma japońskimi uczelniami (m.in. z uniwersytetami w Tokio, Hokkaido, Kyushu i Tohoku), a także wieloma instytucjami i firmami z tego kraju.

Przykładem doskonałej współpracy na linii AGH – partnerzy japońscy jest umowa i wspólne badania z Japan Coal Energy Center (JCOAL). Kooperacja ta rozwijana jest sukcesywnie od kilku lat, za główny cel stawiając sobie realizację projektów związanych z czystymi technologiami węglowymi.