15.07.2020

Programy publikowania otwartego w ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych


Biblioteka Główna AGH informuje o uruchomieniu programów publikowania otwartego w ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych (m.in. ACS, IOP, Emerald).

W ramach tych programów została wydzielona pula artykułów, w których autorzy afiliowani w polskich instytucjach mogą publikować bez opłat w ramach publikowania otwartego. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

Informacje o programach w ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych znajdują się na stronie Biblioteki Głównej AGH w zakładce Pracownicy – Publikowanie w Open Access.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej BG AGH (e-mail: oin@bg.agh.edu.pl, tel. 12 617 32 15)