29.01.2014

Prof. Ryszard Tadeusiewicz laureatem konkursu "Popularyzator Nauki"

Miło nam poinformować, że prof. Ryszard Tadeusiewicz został laureatem IX edycji konkursu „Popularyzator nauki” w kategorii „Naukowiec”.


„Popularyzowanie nauki jest bardzo ważnym i trudnym zadaniem, często zresztą niedocenianym przez samych naukowców” - powiedziała w wystąpieniu skierowanym do uczestników konkursu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Działalność popularyzatorska prof. Ryszarda Tadeusiewicza dotyczy przede wszystkim automatyki, informatyki i biocybernetyki. Talent krasomówczy, który został doceniony w 2002 r. przyznaniem tytułu „Mistrza Mowy Polskiej”, oraz umiejętność przekazywania wiedzy sprawia, że zarówno artykuły, jak i materiały multimedialne przygotowane przez pana Profesora cieszą się niezwykłym zainteresowaniem wśród szerokiej szerzy odbiorców.

Profesor jest autorem ponad 400 artykułów popularnonaukowych oraz 5 popularnonaukowych książek, a w jego dorobku można znaleźć kilkadziesiąt audycji radiowych oraz kilkanaście wystąpień telewizyjnych. Ponadto Profesor  wygłasza również odczyty i prelekcje, prowadząc m.in. wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego AGH, „Uniwersytetu Dzieci”, a także uczestnicząc w wielu festiwalach naukowych. Warto dodać, że jego najnowszą inicjatywą jest również cykl artykułów dla dzieci w ramach projektu AGH JUNIOR.

Konkurs „Popularyzator Nauki” jest organizowany przez serwis „Nauka w Polsce” PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2005 roku. Wyróżnienia przyznawane są naukowcom, instytucjom naukowym, a także osobom spoza środowiska naukowego – dziennikarzom i redakcjom. W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. ks. prof. Michał Heller z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a także Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Polska Akademia Dzieci.