08.12.2021

Prof. Janusz Mroczka doktorem honoris causa AGH


fot. Zbigniew Sulima

8 grudnia 2021 r. tytuł doktora honoris causa AGH odebrał prof. Janusz Mroczka, wybitny metrolog, twórca polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Doktorat honoris causa to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może nadać osobom wybitnym, posiadającym szczególne osiągnięcia w obszarze nauki, odznaczającym się wzorową postawą moralną, zasłużonym w rozwoju kadry i działalności organizacyjnej, które swoją pracą na rzecz społeczności akademickiej wyznaczały pozycję uczelni na mapie ośrodków akademickich w kraju i za granicą.

Galeria zdjęć z uroczystości

O nadanie Profesorowi tego zaszczytnego tytułu wnioskował Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Dorobek naukowy prof. Janusza Mroczki przedstawili i ocenili recenzenci: prof. Piotr Kisała z Politechniki Lubelskiej oraz prof. Przemysław Wachulak z Wojskowej Akademii Technicznej. 30 czerwca 2021 r. Senat AGH postanowił o nadaniu najwyższej godności akademickiej prof. Januszowi Mroczce w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszarze metrologii, a w szczególności matematycznych uwarunkowań problemu odwrotnego w złożonych pomiarach pośrednich, które stały się płaszczyzną wieloletniej, bliskiej współpracy z Akademią Górniczo‑Hutniczą, promując jej kadrę naukową i dydaktyczną w tym obszarze wiedzy, jednocześnie rozsławiając jej merytoryczne osiągnięcia w kraju i za granicą.

– Profesor Janusz Mroczka to postać znana i niezwykle ceniona na całym świecie. Warto podkreślić, że Pan Profesor pozostaje w stałym kontakcie z naszą uczelnią, a jego prace i metody miały istotny wpływ na rozwój badań prowadzonych w AGH, szczególnie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – powiedział Rektor AGH prof. Jerzy Lis w przemówieniu otwierającym uroczystość.

Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, przedstawiając uzasadnienie do wniosku Rady Wydziału o nadanie tytułu, podkreślił:
Nadanie przez senat uczelni tytułu doktora honoris causa stanowi symboliczny akt przyjęcia honorowanego do jej społeczności. Uroczystość związana z nadaniem tej godności jest zawsze wielkim świętem dla uczelni.

Laudację na cześć prof. Janusza Mroczki wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Gajda z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Prof. Janusza Mroczkę znam od prawie 30 lat. W kontaktach osobistych z Profesorem szczególną uwagę zwraca przestrzeganie przez niego wysokich standardów moralnych. Prawdomówność, odpowiedzialność, niezależność, wolność, niepodatność na naciski, bezwzględna zgodność słowa z czynem uczyniły go wzorcem etycznym w środowisku akademickim. Profesor stara się zaszczepiać te cnoty również swoim współpracownikom i wychowankom.

Laudator podkreślił także trwające już ponad 20 lat związki prof. Janusza Mroczki z AGH:
W tym okresie podejmował liczne działania na rzecz rozwoju naukowego uczelni, jej promocji w środowisku krajowym oraz rozwoju młodej kadry naukowej.

Kończąc przemowę, prof. dr hab. inż. Janusz Gajda powiedział:
Prof. Janusz Mroczka legitymuje się wybitną twórczością naukową i zasłużył się dla rozwoju nauki i wychowania młodych pokoleń uczonych. Tym, co tworzy, w pełni wkomponowuje się w dewizę Akademii Górniczo‑Hutniczej im. Stanisława Staszica: „Labore creata, labori et scientiae servio”.

Po ceremonii wręczenia pamiątkowego dyplomu oraz insygniów doktora honoris causa AGH głos zabrał laureat. Nieoczekiwanie Profesor zdecydował się zmienić temat swojego wykładu, który pierwotnie miał dotyczyć Zarysu analizy wielkości cząstek układów dyspersyjnych. Profesor zrezygnował jednak z równań matematycznych i poświęcił swoją prelekcję Obliczom sukcesu.

– Wykład dedykuję wszystkim tym, którzy osiągnęli już sukces, oraz tym, których to szczęście jeszcze nie spotkało, a mimo to są szczęśliwi – powiedział – Często w naszym życiu jesteśmy niezauważani, ignorowani, zapomniani, czujemy się kompletnie bez wartości. Ale to nieważne, bo nigdy nie tracimy naszej wartości (…) Ceną naszego życia nie jest to jak wyglądamy, ale co wiemy i co zrobiliśmy dla drugiego człowieka.

Na zakończenie prof. Janusz Mroczka podziękował m.in. społeczności akademickiej AGH za życzliwość i przyjęcie go do swojego grona.

Podczas uroczystości listy gratulacyjne odczytali:

  • w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka – dr Anna Czajczyk, doradca Ministra,
  • w imieniu Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusza Wójsa – prof. Andrzej Ożyhar, Prorektor ds. Nauki PWr.