19.02.2021

Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI


17 lutego 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) z udziałem Rektora AGH, prof. Jerzego Lisa. Głównym tematem spotkania był Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w zakresie współpracy nauki oraz biznesu.

Gościem specjalnym posiedzenia Rady był prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, który przedstawił perspektywę Unii Europejskiej w temacie wiodącym spotkania. Omówił wyzwania dotyczące m.in. działań badawczo-rozwojowych. Wskazał, że w ciągu najbliższych 30 lat jednym z kluczowych aspektów rozwoju globalnego będzie transformacja energetyczna, dająca impuls do transformacji przemysłowej, transportowej, rolniczej i budowlanej. Podkreślił znaczenie współpracy międzysektorowej, cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym, jednocześnie uznając Europejski Zielony Ład za najbardziej prorozwojowy i proekologiczny plan związany z zachowaniem bioróżnorodności i ochrony środowiska.

Prezentacje wygłosili także przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw dolnośląskiego i małopolskiego. Wicemarszałek Grzegorz Macko reprezentujący Dolny Śląsk mówił o FST z perspektywy tego regionu i alokacji środków głównie w najbardziej newralgicznym subregionie wałbrzyskim. Z kolei Anna Mlost, reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w swoim wystąpieniu skupiła się na zachodniej części województwa, która będzie głównym beneficjentem FST.

Jan Frankowski z Instytutu Badań Strukturalnych przedstawił wyniki raportu dotyczącego sytuacji społeczno-ekonomicznej regionów, które są najbardziej narażone na negatywne transformacji mającej na celu dostosowanie Polski do wymogów nowoczesnej i proekologicznej gospodarki.

W kadencji 2020/2021 przewodniczącym Rady Naukowo-Przemysłowej IATI jest prof. Arkadiusz Wójs, Rektor Politechniki Wrocławskiej, a jego zastępcą – prof. Jerzy Lis, Rektor AGH. Podczas spotkania Rada nadała tytuł honorowego członka IATI prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Słomce oraz prof. dr. hab. inż. Cezaremu Madryasowi, którzy przewodniczyli Radzie w poprzedniej kadencji i znacznie przyczynili się do rozwoju współpracy między nauką, przemysłem i gospodarką.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI)
to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Celem IATI jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych technologii i rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnej gospodarki w różnych jej dziedzinach. IATI działa w 13 Obszarach Tematycznych, odpowiadających polom badawczym zdefiniowanym w projekcie „Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030” (tzw. Inteligentne Specjalizacje). Od 2015 r. partnerzy IATI wspólnie realizują ponad 100 projektów krajowych i zagranicznych.

Obecnie grono partnerów IATI tworzy 50 instytucji, w tym: 24 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 18 przedsiębiorstw. Liderami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska.