19.07.2018

Porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a firmą MESco


19 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a firmą MESco sp. z o.o. Sygnatariuszami porozumienia byli Rektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz prezes zarządu MESco Sp. z o.o. Mariusz Gorol.

Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie wsparcia studentów oraz doktorantów AGH w procesie kształcenia, dzięki zapewnieniu możliwości wykorzystania oprogramowania ANSYS do symulacji komputerowej metodą elementów skończonych i objętości skończonych.

Umowa zakłada: 

  • przekazanie do dyspozycji studentów oraz doktorantów AGH darmowych licencji pakietów badawczych oraz dydaktycznych oprogramowania ANSYS w wersji 19;
  • realizację szkoleń związanych z obsługą pakietów oprogramowania ANSYS na preferencyjnych warunkach. 


Koordynatorami podpisanego porozumienia są: 

  • ze strony AGH: dr inż. Grzegorz Kiesiewicz (tel: 12 617 26 53, e-mail: gk@agh.edu.pl);
  • ze strony MESco Sp. z o.o.: Marcelina Jureczek (tel: 32 768 36 36, e-mail: mjureczek@mesco.com.pl).


MESco sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w zastosowaniach metody elementów skończonych w nauce i technice.